Avusturya’da Üniversite okumak: Sigmund Freud Üniversitesi Psikoterapi eğitimi

Avusturya’da Psikoterapi Eğitimi ve öğrencisi olduğum Sigmund Freud Üniversitesi hakkında sık bilgi talebi alıyorum.

Bu yazı ayrıntılarıyla psikoterapinin doğduğu yer olan Avusturya’da Sigmund Freud Üniversitesi çatısında psikoterapi eğitimi hakkında bilgiler içeriyor. Diğer Avrupa ülkelerinde sunulan psikoterapi eğitimleri hakkında da ise kısa bilgiler sundum. Kendim Viyana’da lisanslı sistemik aile terapistiyim. 9 yıldır Sigmund Freud Üniversitesinde öğrenciyim. Halen Sigmund Freud Üniversitesi Doktora programında (6 yıldır) eğitimime (Almanca ve İngilizce olarak) devam ediyorum.

Avusturya’da psikoterapi eğitimine yoğunlaşmadan terapist nasıl olunur merak ediyorsanız genel bilgi almak için bakınız psikoterapi eğitimi.

1) Avusturya’da Üniversite okumak – Psikoterapi eğitimi Avantajlar

Avusturya’da psikoterapi psikolojinin, danışmanlığın, psikiyatrinin bir uygulama alanı olmaktan ziyade başlı başına bağımsız bir meslektir.

 • Psikoterapinin doğduğu şehirdir Viyana. Psikanaliz, Logoterapi, Adler’in bireysel psikolojisi Viyana’da doğmuştur. Bunun dışında focusing ile tanınan Eugene T. Gendlin de yine Viyanalıdır.
 • Kanuni düzenlemeler. Avusturya kanun çerçevesinde psikoterapiyi yasal bir meslek olarak kabul eder. Bakınız Avusturya Psikoterapi Yasası. Diğer Avrupa’da psikoterapi yasası olan ülkeler: Finlandiya, Almanya, Maceristan, İtalya, Hollanda ve İsveç. Ülkelerin kanunları birbirinden oldukça farklılıklar gösterir özellikle de hangi meslek erbablarının bu eğitimlere başlayabileceği ve hangi terapi metodlarının meşru kabul edileceği.
 • Avusturya’da psikoterapi eğitimi standartları ayrıntılarıyla belirlenmiştir. Psikoterapi uygulamalarının kontrolü çok sıkı bir şekilde yapılmaktadır.
 • Dil. Sigmund Freud Üniversitesi psikoterapi eğitimi İngilizce ve Almanca yapılabilir. (Fakat !!! yeni kanuni düzenlemelere göre psikoterapist olmak için Sigmund Freud Üniversitesi değil ama devlet Almanca şartı getirmiştir. Bu tüm sağlık alanlarıyla ilgili Avrupa Birliğinin düzenlemesidir. C2 seviyesinde Almancada bilmeniz gerekiyor. C2 anadil seviyesindedir. Tüm sağlık alanlarında (tıp, hemşirelik, psikoterapi…  eğitim aldığınız ülkenin konuştuğu dili anadil seviyesinde konuşmanız gerekiyor.) Üniversite eğitiminizi Almanca almışsanız dil sınavı şartı aranmaz.
 • Üniversite eğitimi. Avusturya’da Sigmund Freud Üniversitesi çatısında psikoterapi eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde alınabilir. Benzer programlar öncelikle Avusturya’daki resmi ve özel diğer üniversitelerde daha sonrada Almanca konuşulan ülkelerde gelişmeye başlamıştır. Diğer üniversitelerde genellikle Master düzeyinde başlanılır. Ya da derneklerde eğitim alanlar psikoterapi ile ilgili akademik araştırma metodları gibi dersler alarak Viyana Üniversitesinde tez yazarak master programlarını da bitirebiliyorlar (Yalnızca Almanca)
 • Dernekler. Hem Avrupa Psikoterapi Derneğinin hem de Dünya Psikoterapi Derneğinin ana merkezleri Viyanada’dır. Bu derneklerin kurucuları Sigmund Freud Üniversitesi kurucu rektörüdür. Dernekler de psikoterapi eğitimleri sunmaktadır (Yalnızca Almanca)
 • Bilimsel etkinlikler. Avusturya’da psikoterapi eğitiminiz boyunca şehirde ve Üniversitede düzenlenen birçok kongre, konferans ve seminere katılabilirsiniz (genellikle Almanca). Okulumuzda yapılan örnek bir konferansa bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Prof. Dr. Otto Kernberg SFU Konuşması.
 • Staj. Avusturya’da psikoterapi eğitimi boyunca farklı kurumlarda psikoterapi stajı yapma olanakları bulursunuz. (Almanca seviyeniz yüksek ise)
  • Staj yaparakpara kazanamazsınız. Staj yeri temin etmek için uzun dönem beklemeniz gerekebilir birçok kurum için.
  • Süpervizyon altında danışan almaya resmen başlama yetkisi aldıktan sonra kendi danışanlarınızdan ücret talep edebilirsiniz. Bu en erken dört yıl gibi bir süreden sonra olabilecek bir şey. Bu ücrette ya olmaz, olursa da çok sınırlı olur. Tüm yaşam masraflarınızı ve okul ücretlerinizi karşılamaya yetmez.
 • Avusturya’da psikoterapi eğitimi süresi
  • Avusturya’da birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi lisans eğitimi üç sene sürer resmiyette. Fakat Almanca konuşulan ülkelerde genellikle Türkiye’deki resmi zamanlarda Üniversiteyi sonlandırmamaktadır birçok öğrenci. Eğitim sisteminin Almanca konuşulan ülkelerde daha ağır olduğunun bunun yabancılara yansımasının daha ağır olduğunun bilincinde olunulmalıdır. (Lisans’a başlayan yerli öğrenciler için Üniversite bitirme oranı %36, yabancı uyruklu öğrenciler için ise %15’tir resmi verilere göre.)
  • Psikoterapist mesleki lisansını alarak terapist olarak çalışabilmek için yaklaşık 7 yıl gerekmektedir. Bu süre içerisinde lisans ve yüksek lisans eğitimlerinizi de tamamlarsınız.
 • Kütüphane
  • Sigmund Freud’un yaşamış olduğu ev olan Sigmund Freud Müzesi psikanaliz konusunda dünyanın en büyük kütüphanelerinden birine sahiptir. Az da olsa İngilizce kitaplar da bulunmaktadır.

Viyana Sigmund Freud Üniversitesi Psikoterapi Doktora Programını tanıtıcı video

2) Avusturya’da psikoterapi eğitimi hangi kurumlardan alınabilir?

Avusturya’da psikoterapi lisansı sağlık bakanlığından alınıyor tüm eğitimlerinizi (teorik, bireysel terapi, grup terapisi, süpervizyon altında danışan alma vb.) bitirdiğinizde. Bu çalışma atolyelerini, teorik eğitimleri, grup bireysel farkındalık saatlerinizi toplu olarak alabileceğiniz kurumlar bulunuyor. Bu kurumlardan mezun da olsanız nihayetinde sağlık bakanlığına başvurarak lisansınızı onaylamaları gerekiyor. Analoji olarak şöyle düşünebilirsiniz biri hukuk okumak, diğeri baroya kayıtlı avukat olmak. Bitirdiğiniz diploma elinizden alınamaz. Ama sağlık bakanlığının listesinden etik olmayan davranış, sürekli eğitimlere devam etmeme gibi nedenlerle silinebilir kaydınız!

Psikoterapi Derneklerinde Psikoterapi Eğitimi

Eğitim veren kurumlar arasında en çok tercih edilenler psikoterapi okullarını/metodlarını temsil eden resmi organizasyonlar/dernekler. Örneğin; sistemik aile terapisi derneğinden sistemik aile terapisi eğitimi alabilirsiniz. Viyana’da üç farklı sistemik aile terapisi derneği bulunmaktadır. Bu eğitimler akademik ünvan getirmezler. ECTS kredisi sağlamazlar. Bu nedenle yurt dışından gelenlerin öğrenci oturumu almaları konusunda problem çıkabilir. Eğitim ücretleri üniversitelere göre bir nebze daha düşüktür. Akademik araştırma metodları gibi dersler sunmazlar. Tez yazmassınız.

Bu eğitimin ilk iki yılı olan temel farklı metodlara dair kısa kısa sürelerle workshoplar alınan, süpervizyon, staj ve bireysel farkındalık saatleri temel eğitim olan Psychotherapeutisches Propädeutikumu herhangi resmi kabul gören bir kurumdan aldıktan sonra da derneklere başvurabilirsiniz. Propädeutikum alan yani temel iki yıllık eğitimi tamamlayanların yaklaşık 1/3’ü tüm eğitimini tamamlıyorlar. Üniversitelerde okuyanlar için eğitimli tahminim bu oranın daha yüksek olduğu derneklerde eğitim alanlara oranla.

Avusturya’da kişi merkezli eğitimi temsil eden üç kurum bulunurken bazı metodları yalnızca bir dernek temsil etmektedir.

Derneklerin kabul prosedürleri oldukça farklılık gösterir. Özellikle psikanaliz derneğinin kabul etmeme oranı yüksektir. Kişi merkezli terapinin daha düşüktür.

Psikoterapi derneklerinin büyük çoğunluğu Viyana şehrindedir. Bazı metodlarda farklı şehirlerde de büroları bulunmaktadır. Örneğin; psikanaliz derneğinin Innsbruck ofisinde de eğitim sağlanmaktadır. Farklı şehirlerdekiler belirli zamanlarda Viyana’da da eğitim alabilirler.

Üniversitelerde Psikoterapi Eğitimi

Psikoterapi Avusturya’da üniversitelerde de verilmektedir. Bu durumda lisans ve master programları olarak verilir ya da yalnızca master, ileri eğitim, uzmanlık eğitimi gibi adlarla (Weiterbildung, Universitätslehrgang…)- Temel eğitim olan Sağlık bakanlığının öngördüğü eğitim dışında akademik araştırma metodları gibi farklı dersler de eklenir eğitiminize. Ayrıca tez yazımı gibi gerekli görülen akademik çalışmalar yaparsınız. Avusturya’da psikoterapi eğitimi veren birkaç üniversite bulunuyor.

Viyana Devlet Üniversitesinde Psikoterapi Eğitimi

Viyana Üniversitesi kısa bir süre önce Adlerian terapi ve kişi merkezli psikoterapi eğitimi sağlamaya başladı bu terapi metodlarını temsil eden derneklerle işbirliği yaparak. Eğitim dili tamamiyle Almanca’dır.  Bu eğitimler resmi okul olmasına karşı özel gruplar şeklinde verildiği için ücret olarak daha yüksektir okul harçlarından. Ayrıca bu ücretlere kendi almak zorunda olduğunuz kişisel terapileriniz dahil değildir. Psikoterapi eğitimi dışında akademik dersler de alarak Master ünvanı da alırsınız. Yüksek Lisans derecesindedir. Ya da derneklerde psikoterapi eğitimlerini tamamlayanlar, psikoterapi alanında araştırma metodları gibi dersler aldıktan sonra master tezi yazarak psiktoerapi yüksek lisans diploması alırlar.

Bu programlar daha çok psikoterapi derneklerinde temel eğitimlerini almış uzmanların akademik çalışma yapmasına yönelik geliştirilmiştir.

Tüm metodların alması gereken zorunlu temel eğitim: Viyana Devlet Üniversitesi psychotherapeutisches Propädeutikum Eğitimi

Viyana Devlet Üniversitesi Adlerian Terapi Eğitimi

Viyana Devlet Üniversitesi Kişi Merkezli Terapi Eğitimi

Sigmund Freud Universitesi Psikoterapi Eğitimi

Psikoterapi lisans, master ve doktora seviyelerinde eğitim olarak verilir. Psikoterapi lisansı alarak Sağlık Bakanlığına kayıt olmanız için gerekli olan eğitimler lisans ve master yıllarında verilir. Doktora akademik dersleri içerir yalnızca.

Psychotherapeutisches Propädeutikum denilen psikoterapi temel eğitimleri ilk iki lisans senesinde akademik derslerin yanında verilir.

Stajlarınızı okulun kliniğinde de yapabilirsiniz ama bir kısmını dışarıda yapmanız zorunludur psikiyatri stajları gibi. Bu stajları kendinizin ayarlaması gerekir ve Avusturya sınırları içinde yapmalısınız. Master dönemizde ilk önce okulun kendi kliniklerinde hocalarınızın gözetiminde süpervizyon altında danışan almanız istenir en az 100-200 saat. Bu çalışmalarınız için ücret almazsınız. Sonraki stajlarınızı ve süpervizyon altında danışan alma uygulamalarınızı dışarıdaki kliniklerde tamamlayabilirsiniz. Psikanaliz, Adlerian terapi, kişi merkezli terapi, sistemik aile terapisi, geştalt terapi, logoterapi (sürekli grup oluşmuyor) okulda verilen temel metodlar.  Okul ücretleri Viyana Üniversitesinden biraz daha yüksektir. Kişisel terapileriniz ücretlere dahil değildir.

Diğer psikoterapi eğitimi veren üniversiteler

Sigmund Freud Üniversitesi’nin Linz şehrinde de daha küçük bir kolu bulunmaktatır. Buradaki öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını Linz şehrinde, bir kısmını da Viyana’daki ana binaya gelerek tamamlayabilmektedir eğitimini.

Salzburg Üniversitesi de hem temel psikoterapi eğitimi olan psychotherapeutisches Propädeutikum denilen temel iki yıllık eğitimi ve farklı metodlarda uzmanlık eğitimini sunmaktadır.

Donau Krems Üniversitesi de farklı alanlarda psikoterapi eğitimi sunmaktadır: Temel Propaeditikum, geştalt terapi, konzentrative bewegungstherapie, logoterapi, kişi merkezli terapi, psikodrama, transaksiyonel analiz ve davranışçı terapi. Donau Viyana’ya yakın olan Krems şehri üzerinde Viyana’ya yaklaşık 2 saat uzaklıkta küçük, güzel bir şehirdir. Ücretleri biraz daha uygun olmasına karşı Viyana’da yaşamak istiyorsanız tren ücretlerini de göz önünde bulundurmalısınız.

Donau Üniversitesinin özelliği lisans eğitimi bulundurmamasıdır. Çok farklı alanlarda mezun öğrencilerin uzmanlaşması için farklı alanlarda kurs programları, yüksek lisans ve doktora eğitimleri bulunduran bir üniversite. Eğitimleri genelde haftasonları. Viyana’ya iki saat uzaklıkta bu şirin şehir dinlenmek için Tuna nehri kıyısında hoş bir ortam ve eğitim mekanı sunuyor.

Avusturya’nın güneyinde Klagenfurt şehrindeki Klagenfurt Üniversitesi psikoterapi temel eğitimi olan psychotherapeutisches Propädeutikum eğitimini vermektedir. Henüz uzmanlık eğitimleri bulunmamaktadır.

3) Psikoterapi Eğitimi – Kimler katılabilir?

Avusturya’da psikoterapi eğitimi birçok meslekten uzmana açıktır. Sigmund Freud nörologdu. O yıllarda henüz psikiyatri ayrı bir branş olarak ayrılmamıştı. Fakat psikoterapi mesleğini diğer branşlardan gelen insanlara da açık tutulması gerektiğini savundu.

İtalya, Almanya, Yunanistan, İngiltere vb. ülkelerde Tıp ya da klinik psikoloji eğitimini tamamlamış olma şartı vardır psikoterapist olmak için. Artık Almanya’da da psikoterapi master programları olduğu için psikoloji lisans yapmış öğrenciler direkt psikoterapi master programlarına başlayabiliyorlar.

Avusturya diğer bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin aksine kaynak meslek denilen alanlardan mezunları kabul eder psikoterapi lisans programına.

 • Psikoterapi (Avusturya’da lisans seviyesinde psikoterapi eğitimi alınabilir)
 • Tıp (Psikiyatri ve diğer alanlar)
 • Psikoloji (Farklı alt dalları bulunmaktadır.)
 • Sosyal çalışan
 • Danışmanlık (Farklı alt dalları bulunmaktadır.)
 • Hemşirelik (psikiyatri, genel)
 • Pedagog
 • Öğretmenlik
 • Rahiplik – rahibelik
 • Diğer mesleklerde çalışan bireylerde yaptıkları staj gibi bir takım çalışmalardan sonra niyet mektubu yazarak başvurabilirler.

!!! Bu bireyler kabul edilirlerse birazdan bahsedeceğim yaklaşık 7 yıl süren psikoterapi eğitimlerinden geçerler.

Halen Avusturya’da psikoterapist olarak görev yapan terapistlerin mesleki geçmiş oranları şöyledir

 • % 40 psikolog,
 • % 20 tıp
 • % 10 öğretmen
 • % 10 sosyal çalışan
 • %  20’si ise diğer meslek alanlarından gelmektedirler (Deurzen, 2010).

Psikoterapist nasıl olunurAvrupa Örneği” başlıklı konferans konuşmam (Üsküdar Üniversitesi)

4)  Psikoterapi eğitimi – Ücretler

 • Bu soruyu çok alıyorum. Fakat dernekler, farklı üniversitelerle iletişime geçerek aktüel ücretleri almalısınız.
 • Avusturya’da yaşam maliyetleri. Maalesef artan avro kuru ile Türkiye’den gelenler için artış göstermiştir. Avusturya’da öğrencilerin yaşam şartları hakkında genel bilgiye farklı web sitelerinden oldukça ayrıntılı olarak ulaşabilirsiniz. Bu nedenle yazımda bahsetmeyi gereksiz buluyorum.
 • Farklı terapi yöntemleri. Psikanaliz, psikodinamik yaklaşımda uzmanlaşmak isterseniz, alacağınız toplam bireysel terapi yüksek olacağı için maliyeti sizin için daha fazla olur. Bireysel terapi masraflarınızı kendinizin karşılaması gerekmektedir. Bu konuda Sigmund Freud Üniversitesi sorumlu değildir.

İlginizi çekebilir: Psikoterapi eğitimi, psikoterapist nasıl olunur?

5) psikoterapi eğitimi– Türkiye’den gelenlerin durumu 

!!! Türkiye lisans eğitimlerinden mezun uzmanların göz önünde bulundurması gereken Avrupa Birliği dışında alınmış olan diplomaların geçerli olmadığıdır.

Eğer Türkiye’de psikoloji ya da PDR gibi bölümlerde eğitim aldıysanız Avusturya’da denklik almanız gerekir. Avusturya’ya gelerek yaklaşık 2-3 yıl gibi bir sürede önceden almış olduğunuz derslerin bir kısmını saydırarak tekrar lisans eğitimini bitirmeniz gerekir. Avusturya’da psikoterapi alanında Sigmund Freud Üniversitesinde lisans eğitimi tamamlayabilirsiniz. Daha sonra psikoterapi eğitiminize yine Sigmund Freud Üniversitesi çatısında yüksek lisans ile devam edebilirsiniz.

Avusturya’da psikoterapi ve psikoloji farklı bölümlerdir. Psikoterapi farklı bir meslektir. Farklı bir lisans gerektirir. Sigmund Freud Üniversitesi çatısı altında hem psikoterapi, hem de psikoloji bölümleri bulunmaktadır. İki lisans bölü arasında yaklaşık 10 ortak ders bulunmaktadır. Bunlar istatistik, araştırma metodları gibi derslerdir. Psikoloji ya da danışmanlık gibi eğitimlerden mezun biri (bu Avusturyada bile olsa!!!) psikoterapi alanında yüksek lisans yapıp psikoterapist olamaz. Bahsettiğim tüm eğitimleri doğru zamanda ve doğru yerde bitirmesi gerekmektedir.

a) Sigmund Freud Üniversitesi psikoterapi eğitimi – Lisans ön koşulları 

 • Mezuniyet. Türkiye’de en az liseyi okumuş olmak.
 • Üniversite giriş sınavını geçmiş olmak. Üniversite sınavı lise maturasına denk görülür.
 • Dil. Almanca biliyor olmak. (Her ne kadar eğitiminizi İngilizce olarak tamamlayabilseniz de stajlarınız için Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Avusturya sağlık alanlarında çalışanlardan eğer eğitimlerini İngilizce tamamlamışlarsa C2 seviyesinde Almanca bildiklerini gösteren belge istiyor artık. C2 seviyesinde sınavları tamamlamak çok çok güçtür. Anadil seviyesine denk gelir. Bu nedenle eğitiminizi Almanca yapmanızı tavsiye ederim. Zaten bu yasadan sonra bir çok öğrenci Almanca eğitime geçmiştir.)
 • Yaş. Metod eğitimine başlamadan önce 24 yaşını doldurmak.
  • 24 yaşından önce Avusturya’da temel psikoterapi eğitimine başlayabilirsiniz. Bu iki yıllık eğitim lisans eğitiminin ilk iki yılına da tekabül eder.
  • İki yıllık temel psikoterapi eğitimini geçtikten sonra 24 yaşına ulaşmış olmanız gerekir devam edebilmeniz için. Bu durumda eğer yeni liseyi bitirmiş 20 yaşında bir öğrenci iseniz, bir süre beklemeniz gerekecektir.
 • Aranan özellikler. Yapmış olduğunuz stajlar (Avusturya sınırları içerisinde – Avusturya dışında olanlar buna Almanya’da dahil kabul edilmez), pratik tecrübeler, konuşabildiğiniz yabancı diller, içgörünüzün gelişmiş olması size avantaj sağlar.

b) Psikoterapi eğitimi– İlk aşama Propädeutikum

Psychotherepeutisches Propädeutikum. Avusturya’da psikoterapi eğitimi ilk ön basamağı olan temel psikoterapi eğitimidir. Resmi olarak iki yıl sürer.

 • Temel psikoterapi eğitimi ileride farklı terapi yöntemlerinden eğitim almak isteyen tüm öğrenciler için aynıdır.
 • İleride yönelecekleri alana yani terapi yöntemine karar vermeden önceki aşamadır. İki yılda elde edilen deneyimlerden sonra farklı psikoterapi metodları konusunda daha sağlıklı bir seçim yapabilirler.
 • İçeriği
  • Giriş dersleri
  • Öz farkındalık grup terapileri
  • Stajlar. Psikoterapi klinikleri, psikiyatri, psikososyal alanlarda (yalnızca Avusturyada başka ülkede olmaz) yapılır. Sigmund Freud Üniversitesi Psikoterapi kliniklerinden birinde de bir kısmını tamamlayabilirsiniz. Fakat zorunlu psikiyatri stajları da bulunmaktadır.
  • Süpervizyon eğitimi. Yapılan stajları destekler. Süpervizyon eğitimini kavrayabilmeniz için bir süpervizyon vaka incelemesi hazırladım. Göz atabilirsiniz.
  • Psikoterapi uygulamalarını gözlemlemek. Lisanslı bir psikoterapistin uygulamaları tek taraflı ayna arkasından ya da aynı oda içerisinde gözlemlenir. Seans sonrasında psikoterapistle kısa bir şekilde seans hakkında görüşülür.
  • Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda hazırlık belgesi alınmaya hak kazanılır.
 • Sigmund Freud Üniversitesinde psikoterapi eğitimi alan öğrenciler lisanslarının ilk iki yıllını psikoterapi bilimi alanında ilk aşama olan Propaedeutikumu tamamlamış olurlar. Böylelikle ikinci aşamaya geçeler.  Propaedeutikum belgesi başka bir hak tanımaz.

İlginizi çekebilir: Terapi yöntemleri

c) Sigmund Freud Üniversitesi psikoterapi eğitimi – Temel dersler

Türkiye’de farklı bölümlerde bu derslerin benzerlerini almış öğrenciler aldıkları derslerden  bazılarını saydırabilirler. Başvurular kişisel olarak yapılır ve komisyonda tartışılır. Aynı ya da benzer isimde ders almış olmanız kabul göreceği anlamına gelmez!!!

 • Genel Psikoloji I-II
 • Nöropisikoloji Temel İlkeler
 • Bilişsel Gelişim
 • Duygusal ve Sosyal Gelişim
 • Psikolojik Teşhis I-II (Bu dersin videosuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.)
 • Tıbbi Terminoloji ‘ye Giriş
 • Psikiyatri I-II
 • Psikoterapi Okulları Tarihi (Bu dersin videosuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.)
 • Psikoterapi Bilimi
 • Psikoterapi Mesleği (Bu dersin videosuna -kıymetli Sistemik Aile Terapisi alanında süpervizörlerimden olan Dr. Jutta Fiegl’in dersine- bağlantıdan ulaşabilirsiniz.)
 • Psikoterapi Temel İlkeleri Uygulaması I-II
 • Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Psikososyal Müdahale Şekilleri I
 • Diferansiyel Psikoloji
 • Sosyal Psikoloji I-II
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri I-II
 • Psikofarmakoloji
 • Sosyal Çerçeve: Sağlık Sistemine Giriş
 • Sosyal Çerçeve: Sağlık Sigortası Sistemine Giriş
 • Psikosomatik
 • Rehabilitasyon, Özel Eğitim ve Tedavi Psikoloji
 • İlk yardım
 • İstatistik ve Deneysel Yöntemler I-II
 • Bilimsel Proje I-II
 • Hukuki Sağlık Sistemi (Avusturya Psikoterapi Kanunu ve sağlık sistemindeki yeri üzerine)
 • Etik (yabancı ülkelerde ve farklı mesleklerde alınan etik geçerli olmaz.)
 • Psikoterapi ve Gerontoloji
 • Sağlık Çevre Giriş
 • Sağlık Hizmetleri Çevresine Giriş
 • Psikososyal Bakım İlkeleri

Bu dersler haricinde her dönem staj, grup terapisi, terapi gözlemi ve süpervizyon bulunur.

Yukarıda adı geçen derslerden bir kısmını almış olduğum çok kıymetli üzerimizde büyük emeği geçmiş Prof. Dr. Felix de Mendelssohn’ın okul hakkında yapmış olduğu görüşmeye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Maalesef hocamızı yakın bir dönemde kaybettik. Öğrencisi olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi.

Verilerle Avusturya’da psikoterapistler

Bu aşamada fikir verebilmek için Avusturya’daki psikoterapist verilerini paylaşmak istiyorum.

Avusturya’da psikoterapi kanunu 1990 yılında kabul edilmiştir. Bu anlamda Dünyada ilktir. Avrupa’da diğer psikoterapi kanunu olan ülkeler Finlandiya, Almanya, Maceristan, İtalya, Hollanda ve İsveç.

Avusturya’da (Sağlık Bakanlığının 2018 Ocak ayı verilerine göre) 9209 psikoterapist bulunmaktadır sağlık bakanlığından lisanslı. 3995 uzman Viyana şehrinde yaşamaktadır. Diğerleri Avusturya’nın farklı şehirlerindeler. 6677 Kadın, 2532 erkek.

Avusturyada farklı psikoterapi metodlarından lisanslı uzmanların toplam sayılarını aşağıda sıraladım. Bu sayılar size hangi psikoterapi metodlarının Viyana’da popüler olduğu konusunda bilgi verebilir.

 • Psikanaliz /Psikanalitik Psikoterapi 549
 • Psikodinamik Psikoterapi 104
 • Psikodinamik Grup Terapisi 178
 • Psikanalitik yönelimli psikoterapi 17
 • Bireysel Psikoloji (Adler) 268
 • Analitik Psikoloji (Jung) 90 (İsviçrede daha popülerdir.)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi 997
 • Danışan Merkezli Terapi 294
 • Personenzentrierte Psychotherapie / Kişi Merkezli Terapi 202
 • Personzentrierte Psychotherapie / Birey Merkezli Terapi  649
 • Gestalttheoretische Psychotherapie / Gestalt teoriye bağlı psikoterapi 75
 • Integrative Gestalttherapie / Bütüncül Gestalt Terapi 628
 • Neuro-Linguistische Psychotherapie 15 (Gestalt terapiden doğmuştur)
 • Varoluşçu analiz 390
 • Varoluşçu analiz ve Logoterapi 270
 • Daseinsanalyse 13 (İsviçrede popülerdir. Varoluşçu terapi metodları arasında psikanalize oldukça yakındır.)
 • Transaksiyonel Analiz 152
 • Psikodrama 426
 • Sistemik Aile Terapisi 2064
 • Hipnopsikoterapi 124
 • Bütüncül Terapi 207
 • Katathym Imaginative Psychotherapie 532
 • Konzentrative Bewegungstherapie 87 (Psikosomatik gruplarla çalışırlar sıklıkla)
 • Otojenik psikoterapi 58

Her ne kadar 24 metod gibi görülse de aslında üçünün birey merkezli terapi metodunu temsil eden üç farklı enstitüden dolayı hemen hemen aynı olduklarını görürsünüz. Benzer şekillerde psikodinamik modellerde bölünmüşlerdir. Bunlar teorik bölünmelerden ziyade derneklerin bölünmesini işaret ediyor.

Avusturya’da halen benimle birlikte bildiğim yaklaşık yirmi lisanslı Türkçe bilen terapist bulunmaktadır. Maalesef çok yakın bir zamanda birey merkezli terapist bir meslektaşımızı yitirdik. Bir kısmı dilimizi öğrenen Avusturya’lılardır. Büyük çoğunluğu gurbetçi toplumundan gelmektedir. Türkçe bilen uzmanların yoğunluklu olarak tercih ettikleri psikoterapi metodları sistemik aile terapisi, bireysel psikoloji, gestalt terapi ve birey merkezli terapidir. Bu uzmanların tamamı Almanca, İngilizce ve Türkçe bilmektedir. Her ne kadar Almanya gibi büyük bir ülkede Türk psikolog ve terapistleri bir çatı altında bulunan kuruluşlar bulunsa da, oldukça az sayıda olduğumuz Avusturya’da bulunmamaktadır.

Avusturya’da ekletik olmak

Terapide eklektik olma diye bir durum Avusturya’da söz konusu değil.

Temel psikoterapi eğitimi iki sene ve daha sonra alan uzmanlık eğitimi anlattığım gibi yaklaşık beş sene sürüyor. Bir alanda lisans almadan uygulama yapmak kalp cerrahının diş çekmesi gibi algılanır. Yasa dışıdır. Sistemik aile terapisti olan ben, birkaç yıllık kurslara gidip söz gelimi hipnoz uyguladığımı iddia edemem.

İki alanda eğitim almışlar çok eskilerde bulunur. Yani 1970’lerde psikanalist olmuş biri, 2000’lerin başında sistemik aile terapisti olabilir. Bu dünyayı algılayış biçimiyle ilgili büyük değişimlerin olduğuna işaret eder. Neden modernist bir paradigmadan, postmodern paradigmaya geçmiştir, bunun bilim felsefesi temelinde bir izahı gerekir. Ayrıca da bunun kendi yaşam öyküsünde de bir yere oturması gerekir. İki eğitimi birleştirmek ancak kişi merkezli terapi, varoluşçuluk gibi aynı paradigmanın içinde bir yerlere oturabilir. Bunların örnekleri birkaç kişidir yalnızca. Bunların sayısının daha da azalacağını tahmin ediyorum. Zira giderek alınması gereken eğitim saatleri artıyor. Ayrıca da psikolojide büyük değişimler yaşanmıyor. Aynı terapi metodunun içinde yaşanan gelişimler zaten sizin lisans durumunuzu değiştirmiyor. Örneğin, sistemik aile terapistleri olarak giderek çözüm odaklıdan ziyade narrative dönüşümden geçiyoruz ve eski aile terapisi okulları Minunchin, Satir gibi daha uzaklarındayız. Ya da BDT mensupları daha fazla kabul kararlılığa yönelmiş olabilir. Fakat bunlar aynı çatı altında yaşanır.

Bir alandan diğerine eğitimde alınan saatlerin saydırılması söz konusu olmaz. 500 saat analizden geçerek psikanalist olduysanız, varoluşçu terapiye geçtiğinizde yeni bir süreç başlar. İş bu sebepten lüzum görülmez yeni bir eğitime ya da lisansa. Aradan uzun yıllar geçmeden yeni bir analist sürecine girmek çok anlamlı değildir. Birkaç alandan lisans sahibi olmanın resmi işlemler açısından da bir faydası yoktur. Örneğin, iş bulmayı kolaylaştırmaz.

d) Sigmund Freud Üniversitesi psikoterapi eğitimi

– Sağlık bakanlığına başvuru

Zulassung- başvurusu. Psikoterapi uzmanlık aşamasına başlamak için Sağlık Bakanlığından izin alınır. Uzmanlık için uygun olup olmadığınız uzmanlar tarafından anonim olarak kararlaştırılır.T emel psikoterapi eğitimini tamamlamış öğrenciler Avusturya Sağlık Bakanlığına başvururlar. Temel eğitim lisans eğitiminin ilk iki yılına tekabül eder. Yani Üniversite üçüncü sınıfa geçmeden öğrenciler bu başvuruyu yapar. Belgeleri dışında niyet mektupları önem arz eder. Motivasyonlarının yüksek olduğunu ve psikoterapi mesleğine hazır olduklarını göstermeleri beklenir.

Zulassung başvurusunda istenen belgeler

 • Başvuran adayların en az 24 yaşında olması,
 • Temel psikoterapi eğitimini bitirmek (2 yıl süren – Lisans 1. ve 2. sınıfa tekabül eder).
 • Psikoterapi eğitimi boyunca 550 saatlik staj (Avusturya’da yapılmış olması zorunludur)
 • 20 saat süpervizyon (Avusturya’da yapılmış olması zorunludur)
 • 20 saat terapi seansı gözlemi (en az iki farklı terapi yöntemine ait) (Avusturya’da yapılmış olması zorunludur)
 • 55 saat (grup terapisi ya da bireysel terapi olmak üzere öz farkındalık eğitimi) (Avusturya’da yapılmış olması zorunludur)
 • Motivasyon mektubu. Psikoterapi eğitimi boyunca alınan stajlara ait içgörüleri içerir. Yaklaşık 10 sayfa uzunluğunda olur. Önceden belirlenmiş sorulara cevap verirsiniz. Sağlık bakanlığının sayfasından belgeler indirilebilir. Bakınız.
 • Başvurular yılda iki defa alınır. Başvuru tarihlerini beklemeniz gerekir.
 • !!! Avusturya dışındaki kurumlarda yaptığınız staj ya da diğer eğitimler, süpervizyonlar, grup terapileri… kabul edilmez kesinlikle. Sürekli bu soru tekrar tekrar soruluyor. Hangi çatı organizasyona bağlı olursa olsun Türkiye’de ya da başka bir ülkede yapılan eğitimler kabul edilmez. Avusturya’da yetkili kurum ve süpervizörler dışında alacağınız eğitimler kabul görmez.

Zulassung başvurusu ne kadar sürer?

Ben kendim bu süreçte belgelerimi teslim tarihinden sonra 7 ay sonuç için bekledim. En erken alan arkadaşlarım 3 ay gibi bir sürede en uzun sonuçlananlar 2 yıl gibi bir süre beklediler. Avusturyalı olanların, tüm eğitimlerini Avusturya’da tamamlayanların (lise eğitimleri de dahil) işlemleri daha kısa sürer. Bu sürede akademik derslerinizi alabilirsiniz, tez yazımınızla meşgul olabilirsiniz. Ama ikinci aşamaya yani belirli terapi metodunda dersler almaya, stajlar yapmaya, bireysel analizinize, süpervizyonlara başlayamazsınız. Alsanız da sayılmazlar.

Özetle. Öğrenciler Üniversitenin ilk iki yılında aynı dersleri alırlar. Daha sonra sadece Üniversitenin değil, Sağlık bakanlığının ve psikoterapi metodunu temsil eden dernek tarafından da kabul alarak alan uzmanlığına başlarlar. Yani öğrencilerin bir kısmı psikanalize, diğerleri gestalt terapi, sistemik aile terapisi, Adler’in bireysel psikolojisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşırlar. Üniversite üçüncü sınıftan itibaren diğer arkadaşlarınızla birlikte ortak istatistik, etik, araştırma metodları gibi dersler alırsınız. Belirli psikoterapi metoduna ait grup terapilerinizi, alan derslerinizi ise kendi gurubunuzda alırsınız. Gruplar yaklaşık 20 kişiden oluşur. Bu grupla birlikte grup terapilerinizi, teorik eğitimlerinizi, süpervizyonlarınızı… alırsınız.

e) Sigmund Freud Üniversitesi psikoterapi eğitimi

– Yasal olarak kabul edilen psikoterapi metotları

Temel hazırlık eğitimini tamamlamış öğrenciler (Lisans ilk iki yıl) Avusturya’da belirtilen terapi yöntemlerinden birinde eğitim almak için başvururlar. Sağlık bakanlığının ve bu alanı temsil eden meslek enstitüsü tarafından da kabul edilmeleri gerekir. Sigmund Freud Üniversitesi tek söz sahibi değildir bu konuda. Enstitülerin görüşü de önemlidir.

!!! Bu alanların tamamı Sigmund Freud Üniversitesi SFU’da verilmemektedir. İlgi azdır bazılarına. Örneğin; Transaksiyonel Analiz grubu şimdiye kadar hiç açılmadı. Açılan her grupta İngilizce de yeterliliği ulaşamaz. Örneğin; Birey Merkezli Terapi grupları Almanca olarak mevcut ama İngilizcede yeterli sayı ulaşmadığı için yok. İngilizce olarak sadece psikanaliz, sistemik aile terapisi ve gestalt terapi mevcut şu anda. Bunlarda her yıl İngilizce olarak açılmaz. Ama daha önce belirttiğim gibi Almanca eğitim almanızı tavsiye ederim. Zira C2 seviyesinde Almanca yeterlilik şartı önünüze çıkacak nasıl olsa.

5) Psikoterapi eğitimi – Uzmanlık eğitimi

Psikoterapi eğitiminde ilk iki yıllık temel eğitimi (Lisans ilk iki yıl) alan ve Avusturya Sağlık Bakanlığından uzmanlık eğitimi için onay alırlar (Zulassung). Daha sonra farklı terapi yöntemlerinden kendi istediklerinden birini temsil eden meslek örgütü tarafından kabul alırlar. Bunun sonucunda uzmanlık eğitimine başlanır. Özellikle klasik psikanalizde redler olabiliyor. Oldukça fazla başvuru alıyorlar ve çok daha fazla seçiciler. Bunun dışında diğer terapi metodları mülakatta uygun olmadığına karar verebilir öğrencinin.

Psikoterapi eğitiminin kapsamı

 • Eğitim seminerleri / çalıştaylar
 • Öz farkındalık (psikoterapi metodu toplam sayısını belirler). Bireysel ve grup içinde gerçekleşir.
 • Psikososyal alanlarda staj.
 • Stajlardan en az biri psikiyatride olmak zorundadır.
 • Süpervizyon altında danışan alma.
  • Ne zaman başlanır. Psikoterapi eğitiminin en az yarısını tamamladıktan sonra bu aşamaya geçilir.
  • Nerelerde yapılır. Bunlar üniversite psikoterapi klinikleri, psikiyatri ve diğer psikoterapi hizmeti sunan kliniklerin haricinde öğrenciler kendi bürolarını da açabilirler.
  • Ne kadar sürer. En az 630 seans (aile terapisi, çift terapisi gibi iki saat yapılan terapiler de bir seans (= 1 Protokol sayılır) olmak zorundadır.
  • Farklı terapi çeşitleri ile uygulama yapılabilirler. Bunlar bireysel terapi, evlilik terapisi, aile terapisi, çocuk terapisi, grup terapisidir. Bu psikoterapi uygulamalarında online terapi metodu kesinlikle kabul edilmez. Online terapi Avusturya’da yasal değildir. Süpervizörünüz evlilik terapisi, çocuk terapisi gibi alanlarda da danışan almanızı sürekli aynı tip danışan görmemenizi tavsiye edecektir.
  • Protokol tutma. Danışanlarla yapılan her seansın sonrasında psikoterapi eğitimi boyunca protokol tutma zorunluluğu vardır. Bu protokollerde öğrenciler seansla ilgili notlarını, gözlemlerini ve iç görülerini yazarlar. Kendi protokol örneğime bakabilirsiniz. Protokol örneğimde Almanca başlıkların Türkçe tercümelerini de verdim. İkinci bir psikoterapi protokol örneğim. Bu protokolleri kendim hazırladım ve kendi ihtiyaçlarıma göre şekillendirdim. Psikalistlerin protokol örnekleri oldukça farklı olacaktır.
  • Süpervizyon eğitimiYapılan çalışmaları desteklemek için psikoterapi süpervizyonlarına katılırlar. Yaklaşık 200-300 saattir. Psikoterapi metoduna göre değişiklik gösterir. Sistemik aile terapistleri daha uzun süre alırlar. Psikanaliz ve birey merkezli terapi gibi alanlarda genellikle bireysel olarak alırlar süpervözlerinden süpervizyonlarını. Terapi öğrencilerinin aldıkları süpervizyon sürecini daha iyi anlayabilmeniz için bir süpervizyon vaka örneği hazırladım. Bu vakada hoş olmayan bir seanstan çıkan yeni mezun bir terapi öğrenci ile süpervizörü arasında geçen konuşma yer alıyor. Bakınız: Süpervizyon vaka incelemesi: Belki de artık terapist olarak çalışmamalıyım.
  • Vaka incelemesi. Psikoterapi çalışmaları üzerine her dönem vaka analizi hazırlanarak sunulur. Farklı vaka analizleri yaptım nasıl olabileceğine dair fikir sahibi olabilmeniz için. Yalnız burada hazırladıklarım oldukça kısa vakalar. Normalde istenen yaklaşık 20 sayfa civardında olur. Mümkün olduğunca içgörülerinizden bahsetmeniz istenir. Literatür ile desteklersiniz.

6) Psikoterapi eğitimi – Psikoterapist lisansı

Gerekli olan teorik ve uygulama eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Avusturya Sağlık Bakanlığına psikoterapist lisanslarını almak için başvurabilirler.

 • Psikoterapi eğitimini tamamlamış olmak.
 • Süpervizör onayı. Süpervizörün sizin artık lisans sahibi olmaya hazır olduğunuzu onaylaması gerekir.
 • Yaş. 28 yaşını doldurmuş olmak.
 • Temiz sicil kaydı
 • Sağlık temiz raporu

Yabancı Dil

 • C2 seviyesinde Almanca gerekir. Bu yükümlülük tüm Avrupa Birliğine geçtiğimiz senelerde getirildi. Sağlık alanlarında çalışacak olan uzmanların mezun olduğu ülkenin yerel dilini C2 seviyesinde bilmesi gerekiyor. Bunun anlamı şu. Eğitiminizi İngilizce alabilirsiniz. Ama nihayetinde Sağlık bakanlığı size çalışma ruhsatı vermeden önce sizden o ülkenin dilini bilmenizi ister.
 • Eğer eğitiminizi Almanca yaptıysanız her hangi bir sınav şartı şimdilik aranmıyor. Almanca eğitime Avusturya’da başlarken genellikle C1 seviyelerinde Almanca istenir.

Süre

 • Psikoterapi eğitiminde uzmanlaşmaya başladıktan sonra en az 3,5 senenin geçmiş olması gerekir.
 • Temel eğitiminde 2 sene olduğu düşünülürse teorik olarak en az 5,5 sene gerekir. Ama pratik de bu süre 7-8 yıl arasıdır. Bu sürenin uzunluğunda bireysel olarak alacağınız kişisel analizleriniz, her an her eğitimin açılmaması, Zulassung gibi başvuruların uzunluğu, süpervizyon altında danışan alırken danışan bulma sıkıntısı gibi birçok faktör etkili olur. Hali hazırda bir meslektaşım onuncu senesinde son sınıfta. Ortalama dediğim gibi 7-8 sene sürüyor.

7) Psikoterapi eğitimi Psikoterapistin yetkileri

Avusturya’da psikoterapi eğitimi sonucunda lisans alırsanız (Lisans + Yüksek Lisans + Tüm Sağlık Bakanlığının koşulları ile kabul alırsanız) şu yetkileriniz olur.

 • Psikoterapist ünvanı alırsınız
 • Psikoterapist olarak kişisel sigorta sahibi olabilir ileride emekli olabilirsiniz.
 • Avusturya’da kendi büronuzu açma yetkisine sahip olursunuz.
 • Psikoterapist olarak psikolojik hastalıklara teşhis koyabilirsiniz.
 • Psikolojik hastalık teşhis koyduğunuz sigortalı danışanlarınız size ödedikleri ücretin 21 avrosunu geri alabilirler sağlık sigortasından. Teşhis yoksa destek de yoktur.
 • İhtiyacı olan danışanlarınız için gerekli kuruluşlar için rapor yazabilirsiniz.
 • Psikoterapi lisansını aldıktan sonra
  • Psikoterapist olarak çalışmalarınıza devam edebilmeniz için etik kurallara uygun olarak haraket etmeniz gerekir.
  • Her üç yılda bir en az 90 saatlik psikoterapi mesleğinde kendinizi geliştirmek için eğitimlere katılmanız gerekir.

!!! Unutmayın diğer her alanda çalışanlar gibi Avusturya’da çalışmak için işçi oturumuna ihtiyacınız var. Bu konuda aynı yükümlülüklere sahip olursunuz. İşçi oturum izniniz yoksa psikoterapi lisansınız dahi olsa okul bittikten sonra çalışamazsınız. İşçi oturumu konusunda ayrıntılı bilgiye internetten ulaşabilirsiniz. Sırf Avusturya’da üniversiteyi tamamladığınız için çalışma oturumu kesinlikle vermezler. Son yıllarda bu resmen olmasa da pratikte artık tamamiyle önü kapanmıştır diyebiliriz.

Sigmund Freud Üniversitesi psikoterapi doktora eğitimi

Doktora eğitimi tamamiyle akademik bir çalışmadır. Klinik değil bilim doktorasıdır. Doktoraya başvuranlar benim gibi hali hazırda sıraladığım tüm eğitimlerden geçmiş ve psikoterapi lisanslarını Avusturya’da tamamlamıştır. Bireysel analizden geçmiş olma şartı konulmuştur fakat psikoterapist olurken alınan saatler kadar yüksek değildir bu. Psikoterapi alanında kendinizi geliştirme imkanınız bulunmaz. Süpervizyon, grup terapisi, klinik stajları gibi eğitimler mevcut değildir. Psikoterapi araştırmalarına, bilim felsefesine ve psikoterapi araştırma metodlarına yoğunlaşılır. Klinik dersler bulunmaz. Klinik staj yapılmaz. Diplomada bilimsel doktora yazar.

Doktora eğitimimiz süresince bilimsel çalışmalar yapmanız şarttır. Ben şu anda altıncı senemdeyim. Bu süre içerisinde 5 farklı araştırma projem bilimsel makale olarak yayınlandı (Doktora projem hariç konularda yaptığım farklı çalışmalar). Ayrıca birçok kongreye katılma fırsatı buldum. Aynı tezi bölerek birden fazla makale yayınlamak Avrupa’da intihal olarak değerlendirilir.

Programa kabul

Okula başlamadan önce yayınladığınız makaleler varsa bunu başvuruda belirtin. Kabulünüz üzerinde olumlu etki yaratacaktır.

Yüksek Lisans ve doktora başvuruları için önceden tez önerisi hazırlamalısınız. İstenilen belgelerden biri de budur.

Ayrıca lisans ve yüksek lisans eğitimlerinizi Avusturya’da tamamlayarak lisanslı terapist değilseniz belirli bir saat bireysel analizden geçmiş olmanız gerekmektedir. Okulumuzun öğrenci işleri oldukça ilgili ve alakalıdır. Başvuru sürecinizi kolaylaştırmak için gerekli yardımı size sunacaklardır.

Bilimsel çalışmalar

Okulumuz bilimsel açıdan aktif olmanızı beklemektedir. Doktora süresince yaptığınız yayınlar size zorunlu olan kredileri kazandıracaktır. Yayın yaptığınız derginin SSCI, SCI’da yer alması, uluslararası dergiler olması alacağınız kredi puanınızı olumlu yönde etkileyecektir. Maalesef benim gibi klinik ortamda çalışan full time akademisyenler arzu ettikleri kadar vakit ayırmakta güçlük çekebilirler bilimsel çalışmaları için.

Doktora tezinden yüksek standartlarda akademik bir çalışma beklenir. Akademik intihale göz yumulmaz. Her dönem en az bir kere tezinizle ilgili gelişmeleri sunmanız gerekmektedir. Bu sunumlara diğer öğrenci arkadaşlarımızın yanı sıra üç doktora hocası katılırlar ve yorumlarda bulunurlar. Bir nevi kongre havasında geçer bu süre ve oldukça yararlı fikirler elde edersiniz.

Dil. Almanca bilmeniz zorunlu değildir. Fakat Almanca biliyorsanız bu size avantajlar sağlayacaktır. Öncelikle Avusturya’da veri toplamanızı kolaylaştırır. Ayrıca çalışmak istediğiniz konuda tez süpervizörü bulmanız daha rahat olacaktır. Doktora çalışmanızda Almanca veya İngilizce dil kullanımına özen göstermelisiniz.

Doktora tezi için özel harcamalar. Sıklıkla yöneltilen sorulardan biri de doktora teziniz için gerekiyorsa maddi katkının sağlanıp sağlanmadığı. Yüksek maddi harcama getiren projeleri destekleyebilecek özel bir bütçe maalesef henüz bulunmuyor.

Öğrenci asistanı olarak iş imkanları. Sıklıkla sorulan diğer bir soru da öğrenimiz süresince akademik asistan olup olamayacağınız. Öncelikle bunun için çalışma vizeniz olmalı Avusturya için. Ayrıca Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde Türkiye’nin aksine birçok doktora mezunu bulunuyor. Genç olmayan bu ülkelerde yeni Üniversiteler sıklıkla açılmamaktadır. Dolayısıyla doktora yapanların amacı bir Üniversitede çalışmak değildir her zaman. Benim gibi kliniklerde psikoterapi hizmeti sunarken bilime gönül vermiş bireyler de doktora yaparlar. Bilimsel çalışma yapmak istedikleri konularda projeler tasarlayarak bunları gerçekleştirmeyi umarak gelirler.

Tavsiyelerim. Düşünenlerin başvuru için gerekli olan doktora proje önerilerini hazırlarken okuldaki akademisyenlerin ilgi alanlarını gözden geçirmelerini öneririm. Projenizi kabul edecek bir süpervizör bulma sürenizin gecikmesi doktora sürenizi de geciktirir.

Doktora programının avantajları. Uzun yıllar farklı psikoterapi metodları ve klinik ortamlarda tecrübe kazanmış meslektaşlarımla devam eden projemi paylaştığımda oldukça faydalı öneriler alabiliyorum.

Avusturya’da sadece Psikoterapi alanında doktora yaparak psikoterapist lisansı kazanılmaz. Klinik haklar elde edilmez. Avusturyada psikoterapi lisansına sahip olmalısınız. Bunun içinde yukarıda bahsettiğim lisans, yüksek lisans ve diğer tüm sağlık bakanlığının koşullarını karşılayarak sağlık bakanlığından lisans alanlar ancak psikoterapist olabilirler.

Denklik. Henüz denklik kimse almadı.  Bu nedenle psikoterapi bölümünün Türkiye’de neye denk geleceğini bilemiyoruz. Okul tanınmaktadır YÖK tarafından. Bunun anlamı denklik için başvurabilirsiniz. Denklik işlemleri bireysel olarak gözden geçiriliyor Türkiye’de. Ve o kişinin diplomasının neye denk geldiği incelenerek cevaplanıyor.

Avusturya’da psikoterapi eğitimi – Sıkça sorulan sorular

 1. Avusturya’da psikoloji, psikoterapi, PDR alanlarında STAJ yapabilir miyim?
  • Almanca bilmiyorsanız staj yapabileceğiniz yerler çok kısıtlıdır. Sigmund Freud Üniversitesinin Uluslararası Psikoterapi Kliniğinde İngilize olarak staj yapılıyor. Ama Üniversitenin öğrencisi değilseniz kabul almanız oldukça güç olur. Aynı anda iki öğrenci çalışıyor yalnızca klinikte. Okulun kendi öğrencileri bile bunun için sıra beklemekteler. Bunun yerine Erasmus’la bir dönem öğrenci olarak gelmeyi deneyebilirsiniz.
 2. Avusturya’da psikoterapist olarak çalışabilir miyim mezun olduktan sonra?
  • Bu soru Avusturya’da çalışma izni almakla ilgili bir soru. İnternette genel olarak çalışma izni almakla ilgili maddeleri okumalısınız. Ama unutmayın. Psikoterapistler kendi işlerini kurarlar genellikle. Psikoterapist olarak bir iş yerinde iş bulmanız çok zordur. Bu nedenle de işçi vizesine geçiş teorik olmasa da pratik de imkansızdır.Bunun örneğini görmedim.
 3. Sigmund Freud Üniversitesi ÖĞRENİM ÜCRETLERİ nedir?
 4. Avusturya’da yaşam koşulları nasıldır?
  • Bu soruya cevap veren birçok yazıya ulaşabilirsiniz internette.
 5. Türkiye’de psikoloji ya da benzer alanlardan mezunum. Direkt Yüksek Lisans’a başlayabilir miyim?
  • Avusturya’da psikoterapi bölümü psikolojiden farklı bir Üniversite bölümü. Dolayısıyla alan değiştirmiş oluyorsunuz. Bu nedenle lisanslı bir terapist olmak için öncelikle almış olduğunuz derslere bakılır. Fark dersleri tamamlamanız istenir. Sigmund Freud Üniversitesinde sayılan derlerinizden sonra yaklaşık 2-3 yıl içinde tamamlayabilirsiniz. Sonra Yüksek Lisansa devam edebilirsiniz. Diğer psikolojinin alt dallarında sosyal psikoloji gibi başlayabilir misiniz bilmiyorum zira daha önce psikolojide devam etmek için gelen olmadı. Bu bilgileri okula yönlendirebilirsiniz.
 6. Avusturya’da psikoterapi eğitimi almam için Üniversite Giriş Sınavına girmem gerekiyor mu?
  • Sigmund Freud Üniversitesi böyle bir şart koşmuyor. Ama genel olarak Avusturya’da eğitim almak için buna ihtiyacınız var. Kendi ülkesinde eğitim alma hakkını alamamış bireyleri Avusturya’da kabul etmez eğitime. Ayrıca YÖK denklik işlemlerinizde de gerekecektir. Avusturya’da Zulassung için yani kayıtlı psikoterapist olmak için başvurduğunuzda da başvurduğunuz seviyeye göre üniversite sınavı ya da ales sınavını ister sağlık bakanlığı.
 7. Avusturya’da başka İngilizce eğitim veren Üniversite var mı?
  • Evet, Webster Üniversitesi gibi farklı İngiltere’deki Üniversitelerin şubeleri var. Bunlar genelde daha da yüksek ücret talep eden üniversiteler. Eğitim modelleri İngiltere-Amerika modelidir. Öğrencileri de genellikle yabancıdır. Sağlıkla ilgisi olmayan bölümleri İngilizce okuyabilirsiniz bu okullarda. O zaman C2 seviyesinde Almanca zorunluluğu olmaz.
 8. Üniversite YABANCI DİL eğitimi veriyor mu?
  • Sigmund Freud Üniversitesi yabancı dil eğitimi vermiyor. Viyana Üniversitesi dil okulu yabancı dil kursları temin ediyor haftada 6 saat 8 saat gibi. Başka özel kurslar da bulunuyor. Yalnızca Viyana resmi üniversitesine kabul alanlar hazırlık okulu okuyabilirler üniversitede. Bu kursu tamamlayanlar Üniversitelere başlayabilirler. Üniversite okuyacak seviyede Almanca öğrenmek (eğer seviyeniz sıfır ise) bir buçuk iki yıl sürüyor genellikle.
 9. Avusturya’da KLİNİK PSİKOLOJİ alanında Master yapabilir miyim?
  • Klinik psikoloji alanında yalnızca Almanca eğitim veriliyor. Öğrenim süresi 2 yıl Yüksek Lisans ve bir yıl tam zamanlı klinik stajıdır. Bu seneler hep resmi tamamlama sürecidir. Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde resmi tamamlamak için gereken süre genellikle daha uzun sürmektedir.
 10. Türkiye’de farklı kurumlarda psikoterapi eğitimlerine katıldım. Bunları saydırabilir miyim?
  • Maalesef. Asla söz konusu bile olamaz. Avrupa Birliği içinde alınmış eğitimleri de saydıramazsınız. Aynı şekilde stajlarınızı da Avusturya’da yapmanız gerekir. Avusturya’da naylon staj gibi bir kavram kesinlikle yoktur. Eğitimimiz boyunca Almanya’da bile staj yapmamız kabul görmedi.
 11. Avusturya’da bilişsel davranışçı terapi alanında eğitim alabilir miyim?
  • Yalnızca Almanca olarak mevcuttur. Sigmund Freud Üniversitesi Psikoterapi alanında daha çok adından anlaşılacağı üzere psikodinamik yaklaşımda ağırlık gösterir.
 12. Psikoterapi bölümünün denklik durumu nedir? Türkiye’de hangi bölüme denktir?
  • Henüz denklik kimse almadı. Bu nedenle neye denk geleceğinin bilinmesi imkansız. Okul tanınmaktadır. Bunun anlamı denklik için başvurabilirsiniz. Denklik işlemleri bireysel gözden geçiriliyor Türkiyede. Ve o kişinin diplomasının neye geldiğini incelenerek cevaplanıyor.
 13. Avusturya dışında psikoterapi eğitimini hangi üniversite’de alabilirim?
  • Üniversitede lisans seviyesinde Psikoterapi eğitimine Avusturya öncelik veriyor. Master seviyesinde yukarıda sıraladığım üniversiteler ve Almanya’da bazı üniversiteler de yapıyorlar.
  • Farklı Üniversitelerde psikoterapi alanında yüksek lisans programları mevcut. Özellikle de Aile Terapisinde.
  • Aşağıda diğer Avrupa ülkelerinde psikoterapi eğitimlerinin nasıl verildiğini açıkladım.

Psikoterapi eğitimleri – Avrupa ülkelerinde psikoterapi eğitimleri 

Arnavutluk’ta psikoterapi eğitimleri

Arnavutluk’ta savaş sonrası duygusal problemlerin giderimi için psikoterapi hizmetlerine akut ihtiyaç duyuluyor. Fakat bu talebi karşılayacak ruh sağlığı hizmetleri alt yapısına sahip değil.

Psikoterapi değişik mesleklerden gelen ruh sağlığı uzmanları tarafından farklı terapi yöntemlerinde veriliyor. Yapılan kısıtlı hizmetlerin standardizasyonu bulunmuyor. Büyük ölçüde yeterli psikoterapi eğitimleri olmayan psikiyatrler sunuyor psikoterapi.

Avrupa Psikoterapi Derneği’nin destek psikoterapinin gelişimine katkıda bulunmak için bazı çalışmalarda bulundu. Dünya sağlık örgütü ülkedeki 25 psikoterapistin Avrupa Psikoterapi Derneği standartlarındaki eğitimini sağladı. Avrupa Psikoterapi Derneğine kayıtlı 17 psikoterapist bulunmaktadır Arnavutluk’ta. Ülkede ortalama 500 civarında farklı seviyelerde eğitim alan psikoterapistin olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan yalnızca 100’ünün psikoterapi eğitimleri temel kursların ötesinde.

Psikoterapinin gelişmesinin önündeki engellerden bazıları şunlar. Ekonomik güçlükler, psikiyatrlerin önyargıları, psikolog ve sosyal çalışanların henüz halk kabul görmemiş olması ve yeterlisiz sayıda uzman.

Arnavutluk’ta bireysel terapi hizmetlerinin ücretleri 2 – 20 avro arasında değişmektedir. Savaş sonrasında ekonomik güçlükleri göz önüne alındığında makul olarak nitelendirilebilir.

Ülkede psikoterapinin organizasyonlar seviyesinde temsili 2002 yılında Arnavutluk Psikoterapi Derneğinin (AAP) psikiyatrler, psikologlar ve sosyal çalışanlar tarafından kurulmasıyla oluşturulmuştur.

Belçika’da psikoterapi eğitimleri

Belçika’da Psikoterapi eğitimlerini kanun çerçevesinde tam olarak kontrol edilmez. Buna rağmen, yüzlerce iyi yetişmiş psikoterapist bulunmaktadır.

Psikiyatristler psikoterapi hizmeti sunduklarında bunun için devletten ücret alabilirler. Fakat bu yaklaşımla psikiyatrler sadece tedavi edici konumda kalıp koruyucu terapi hizmetleri sunamaz.

Belçika’da psikoterapi eğitimleri üniversite ve çeşitli özel psikoterapi organizasyonları tarafından verilmektedir. En çok rağbet gören üç psikoterapi metodu şunlardır. Psikodinamik yaklaşım, bilişsel davranışçı terapi ve sistemik aile terapisidir. Bu üç temel psikoterapi yöntemi dışında transaksiyonel analiz, Erickson hipnoterapi yöntemi yaygındır. Pek tanınmayan Sophia analiz metodu’da kısıtlı bir şekilde yapılmaktadır Belçika’da.

Psikiyatristlerin sundukları psikoterapi hizmetleri için 50 ile 85 avro arasında ücret talep ederler. Psikiyatrist olmayan uzmanların aldıkları ücretler 25 ila 50 avro arasındadır.

Bosna Hersek’te psikoterapi eğitimleri

Bosna Hersek’te savaş sonrası travmalar, yoksulluk ve uyuşturucu kullanım oranlarının yüksekliği nedeniyle psikoterapi ihtiyacı yüksek. Fakat psikoterapi hizmetleri hemen hemen hiç bulunmuyor. Ruh sağlığı hizmetleri büyük ölçüde psikiyatrler tarafından, ilaç tedavisi olarak sunuluyor.

Yerel bazlı uluslararası örgütler tarafından desteklenen psikoterapi eğitimleriyle alakalı projeler yapılmıştır. Kısıtlı olarak yapılan girişimler bilişsel davranışçı terapi yaklaşımını temsil eder.

Bulgaristan’da psikoterapi eğitimleri

Dünya savaşları ve rejim değişiklikleri yaşayan Bulgaristan’da psikoterapinin değişik evrelerden geçmiştir.

Bulgaristan’da psikanaliz deneysel psikolojinin ağırlık kazandığı psikoloji bölümlerinde kabul görmekte zorlandı. İkinci dünya savaşı sonunda komünist dönemde psikanalizin, yerini Pavlov ve refleks teorilerine bıraktı.

Son yıllarda psikoterapi eğitimlerinin yeniden gelişti. Rusya, Almanya ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alarak ülkelerine dönen psikoterapistler katkılarda bulundular. Bulgarcaya yapılan çeviriler de önemli rol oynamıştır.

Bulgaristan’da uygulanan başlıca terapi yöntemleri şunlardır. Psikanaliz, sistemik psikoterapi, pozitif psikoterapi, kısa dönemli psikoterapi, BDT, hipnoz ve müzik terapisi.

Bulgaristan’ın kendi içinde gelişen psikoterapi okulları da bulunmaktadır. Bulgar psikoterapist Dr. Krestnikoff kendi bakış açısını geliştirmiştir. Freud ve Breuer’ in psikanaliz öncesi yöntemine yakınlık gösterir bu metod. Danışanın unuttuğu travmatik olayların psikolojik hastalıkların temelini oluşturduğunu varsayar. Bunun dışında Kiril Cholakov hipnozun bir versiyonu olan “decapsulation” metodunu, Nikola Shipkovensky ise özgürleşme psikoterapisini geliştirdiler.

Bu psikoterapi eğitimlerinin standardizasyonu olmadığından psikoterapistlerin yeterlilikleri bulunmayabilir.

Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde psikoterapi hizmetleri veren bölümler bulunmamaktadır. Bu nedenle psikoterapistler hizmetlerini genellikle özel bürolarında gerçekleştirmektedirler.

Bulgaristan psikoterapi ve psikolojik danışmanlık derneği, Bulgaristan’daki psikoterapistleri aynı çatı altında toplar.

Hırvatistan’ da psikoterapi eğitimleri

Bosna gibi savaştan çıkmış olan Hırvatistan’da da psikoterapi ihtiyacı yüksek. Psikoterapistlerin bir çoğunu psikiyatrler oluşturmaktadır. Devlet sadece tıbbı eğitim almış olanlarını tanımaktadır. Psikoterapi eğitimi standartları çeşitlilik gösterir. Hırvatistan’da özellikle gestalt terapi gelişmiştir.

Çek Cumhuriyetinde psikoterapi eğitimleri

Sigmund Freud‘un doğum yeri olan Çek Cumhuriyetinde psikanalizden ziyade akılcı duygusal terapi olmuştur.

Psikiyatristler ve klinik psikologlar dışında doktorlar ve öğretmenler de psikoterapiye ilgi gösteriyor. Ama meslekte daha çok psikiyatrlerin kontrolü hakim.

Çek Cumhuriyetinde psikoterapi eğitimleri yaklaşık beş yıl sürüyor.

Çek Cumhuriyetinin 1000 üyesi bulunan bir psikoterapi çatı derneği bulunmaktadır. Organizasyon birçok psikoterapi metodunu bir araya getiriyor. Bunlar; gestalt terapi, sistemik aile terapisi, transaksiyonel analiz, vücut terapisi, birey merkezli psikoterapi, biyosentez, evlilik terapisi Farklı psikoterapi metotlarının bir araya gelmesi psikoterapi entegrasyonu konusunda adımların atılmasına öncülük etmiştir. 

Fransa’da psikoterapi eğitimleri

Psikoterapinin doğuşunda Viyana kadar Paris’te rol oynamıştır. Sigmund Freud’un teorileri ilk önceleri Viyana Üniversitesi tarafından şarlatanlık olarak nitelendirilmiştir. Freud Fransa’ya gelerek çalışmalarını yürütebileceği bir ortam bulmuştur.

Prenses Maria Bonaparte’ın da desteğiyle 1926’da Paris Psikanaliz Derneği kurulmuştur. Türkiye’de psikanalizin gelişmesinde de öncülük etmiştir dernek. Fransa’da birbiriyle rekabet içinde olan 20’nin üzerinde psikanaliz derneği bulunmaktadır.

Psikanalitik yaklaşım içerisinde en fazla Freud, Lacan ve Jung’un Analitik Psikolojisi kabul görür.

Fransada yaklaşık 6000 psikanalist bulunmaktadır. Avusturya’da doğan psikanalizin en fazla kabul gördüğü ülkelerden biridir.

Fransa’da son yıllarda farklı terapi yöntemlerine ve metotlarınada ilgi artmaktadır. Bunlardan bazıları; hümanist, bilişsel davranışçı terapi ve sistem aile terapisi, neurolinguistik, Sophia analizi, Erickson hipnoz yöntemidir. Bazı kökenleri Avrupa’da atılan psikoterapi metotları Fransa’da etkinlik gösterememiştir. Bunlara şunlar örnek verilebilir. Pozitif psikoterapi, logoterapi, catathymic ve iletişim psikoterapisi.

Psikoterapinin kanunlaşmadığı ülkelerden biride Fransa’dır. Sadece doktorlar tarafından sevk edildiğinde bazı ödeme olanakları doğabilmektedir. Bu ödeme sadece psikiyatrlere yapılmaktadır ve ülkede psikiyatrler psikoterapi mesleğini domine etmektedirler.

Sigmund Freud Üniversite’sinin Fransa’daki kolunda sadece psikanaliz eğitimi verilmektedir. Şimdiye kadar tanıştığım üyelerinin Lacan’ dan etkilendiklerine şahit oldum. Fransa’daki hukuki durumun belirsizliğinden dolayı Fransa şubesinde psikoterapi eğitimlerini alan öğrenciler diplomalarını Viyana’dan onaylı olarak alırlar. Sevindirici gelişme Fransa Psikoterapi Birliğinin farklı dernekler arasında organizasyon sağlaması. Fransa eğitim standartlarını Avrupa Psikoterapi Sertifikasının standartlarına çıkarmayı gayret ediyor.

Psikoterapinin kanunen gelişmediği Fransa’da psikoterapi eğitimleri ve topluluğu olmamasına rağmen, enstitülerin sağladığı eğitimin kalitesi oldukça yüksektir.

Almanya’da psikoterapi eğitimleri

Şüphesiz dünyada psikoterapinin en fazla geliştiği ülkelerden birisi de Almanya.

Almanya’da psikoterapinin kuruluşunun bir asırdan öteye giden bir geçmişi var. Berlin Psikanaliz Enstitüsü 1910 yılında kuruldu. Naziler döneminde gelişimi sekteye uğrayan psikanaliz sonrasında tekrar güçlendi.

Maalesef Almanya politik ve tarihsel süreçten gelen gerçekliklerinden ötürü sigorta sadece üç terapi okulunda yapılan uygulamaları karşılar. Bunlar psikanaliz, analitik ve bilişsel davranışçı terapi) kalan metotlarda eğitim almış meslektaşlarımıza sigortadan ödeme yapmamaktadır. Diğerleri hakkında yeteri kadar araştırmanın yapılmamış olduğunu iddia eder.

Psikoterapi Almanya’da hem sağlık sisteminin hem de toplumun bir parçası haline gelmiş. Ülkede otuz bin civarında psikoterapist bulunuyor. Almanya’da psikoterapi üzerine özgün birçok yayın yapılıyor.

Psikoterapi eğitimleri beş ila yedi yıl arasında sürüyor. Yaklaşık 4200 saatlik bir eğitimden oluşuyor.

Almanya’da gelişen psikoterapi metotlarıda bulunmaktadır. Bunlardan biride pozitif psikoterapidir.

Psikoterapiye öncülük eden ülkelerden biri olan Almanya, Avrupa Psikoterapi Derneğinin kuran ülkelerden biridir.

Yunanistan’da psikoterapi eğitimleri

Yunanistan’da ilk olarak ikinci dünya savaşından sonra eğitimli tabaka arasında  psikanalitik yaklaşım gelişti. 60’lı ve  70’li yıllarda yurt dışında psikoterapi eğitimleri almış olan Yunan psikiyatr ve psikologlar ülkelerine geri dönmeye başladı. Psikoterapinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Yunanistan’da diktatörlüğün yıkılmasından sonra Freud, Adler, Jung, Fromm, Reich, Rollo gibi öncü psikoterapistlerin eserlerinin bir çoğu Yunancaya tercüme edilmeye başlandı.

Yunanistan’da sistemik aile terapisi oldukça gelişmiş ve birçok farklı organizasyon tarafından temsil edilmektedir.

Yunanistan’da psikoterapi eğitimleri farklı mesleklere açık. Psikiyatrist, hemşireler, sosyal çalışanlar, çalışma terapistleri ve öğretmenler… Ülkede psikoterapi eğitimleri farklı psikoterapi metotlarında verilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır. Sistemik psikoterapi, BDT, sanat terapisi, biyosentez, dans terapisi, drama, oyun terapisi, gestalt terapi, bireysel psikoloji, birey merkezli terapi, psikanaliz, hipnoz vb.

Ülkede şu problemler psikoterapinin gelişmesini yavaşlatıyor. Sigortanın karşılamaması, stigma, psikoterapi kanununun ve eğitim standartlarının olmayışı.

Macaristan’da psikoterapi eğitimleri

Viyana’ya coğrafi yakınlığı nedeniyle Macaristan’da psikoterapiye uzak kalmadı. Özellikle Sigmund Freud’la yakın ilişkisi olan Frenczi’ nin çalışmaları bu anlamda önemli bir yer tutar. Uzun yıllar süren kominizim ve sonrasında devam eden ülkenin kötü ekonomik koşulları psikoterapiye ket vurdu. Psikoterapinin sigorta tarafından karşılanmadığı ülkede ki gelişimdeki güçlükler ortada. Buna rağmen birçok psikiyatr kendisini geliştirmek için psikoterapi eğitimlerine katılmaktadır.

Psikoterapi hizmetleri hem kliniklerde hem psikoterapistlerin kendi özel ofislerinde gerçekleşiyor.

İrlanda’da psikoterapi eğitimleri

İrlanda psikoterapi konusunda birçok Avrupa ülkesinden daha şanslı. Devlet tarafından karşılanan danışmanlık merkezlerinde danışmanlarla birlikte psikoterapistlerde görev yapıyorlar. Psikoterapi Eğitimleri kriterleri Avrupa Psikoterapi Derneğine dayanıyor.

Latvia’ da psikoterapi eğitimleri

Latviada gestalt terapi ve psikanaliz büyük ilgi görür. Yeni kurulan ülkede psikoterapide yeni gelişmektedir. Ülkede Rusça konuşan psikoterapistlerle Letonya’ca konuşan terapistlerin tam olarak birliği bulunmamakta. Rusça konuşanlar genel olarak Rusya’daki gelişmeleri takip ediyorlar.

Rusya’da psikoterapi eğitimleri

Rusya’da psikoterapinin uzun bir geçmişi var. Rusya psikoterapiyi yalnızca ithal etmiyor. Gelişmesine de oldukça fazla katkıda bulunuyor. Özellikle davranışçı kuramın ilk adımları Pavlov tarafından Rusya’da atılmıştır. Avrupa Psikoterapi Sertifikasının ülke üzerindeki etkisi oldukça büyük. Devlet tarafından meslek tanınmakta ve sertifika verilmektedir. Ülkede özellikle psikanalitik yöntemler ilgi görüyor.

Gördüğünüz gibi “r” harfine geldim. Önümüzdeki günlerde diğer ülkeleri de vakit buldukça ekliyor olacağım.

Avusturya’da psikoterapi eğitimi kaynakça

Emmy Van Deurzen (2001). Avusturya’da psikoterapi eğitimi aynı yönler ve farklılıklar. Avrupa Psikoterapi ve Danışmanlık Dergisi. 4:3, 357-371

Avusturya’da psikoterapi eğitimi hakkında bilmek istediğiniz farklı sorular varsa, cevaplamam için paylaşın.

About adminsinn

Bunları da İnceleyebilirsiniz

Terapi hikayeleri: Minik Lina evde korku içinde

Bu terapi hikayesi ile evdeki çatışmalardan dolayı korku içinde yaşayan çocuklara yardımcı olmayı ve yetişkinlere …

9 Yorumlar

 1. D. Mehmet Karademir

  İyi günler,

  Mühendisim fakat insan psikolojisine çok meraklıyım, yaşım 29 olduğundan Türkiyede tıp okuyup psikiyatrist olmak çok zaman alır düşüncesindeyim. O yüzden Avusturya da mühendislik diplomam ile psikiyatrist olabilme imkanım var mı? İngilizcem orta seviye, eğitime başlamam için başlangıçta illa akıcı bir şekilde ingilizce konuşmam şart mı?

  Ve, oradan aldığım diploma Türkiye de geçerlimidir?

  İyi çalışmalar?‍♂️

  • Sanırım Psikoterapi ya da psikoloji okumak istiyorsunuz. Yoksa gerçekten psikiyatri mi kastınız?
   Yazımda da belirttiğim üzere Avusturya’da psikoterapist olmak için yaklaşık 6-7 yıllık bir eğitim gerekiyor. Bu Lisans ve Yüksek Lisansa tekabül ediyor. Mühendislik diplomanız olsun ya da olmasın durum bu. Kastınız direk Psikoterapi Yüksek Lisansı yapabilir miyim sanırım. Hayır, Psikoterapi’de lisans da yapmanız gerekiyor. Başlangıçta çok iyi bir İngilizce’ye ihtiyacınız yok. Ama zamanla Almanca öğrenmeniz gerekecektir.

 2. Merhaba,
  Eşim 9 yıl önce İstanbul universitesi psikoloji bölümünü bitirdi. Ama ne yazık ki evlilikten ötürü bu alanda çalışma fırsatı olmadı.

  Şimdi iş durumudan ötürü Avusturya’ya yerleşme durumumuz var. Acaba eşim okuduğu dersleri saydırarak Avusturyada tekrardan bu bölümü okuyabilir mi? Belki yüksek lisans programlarına başvurabilir. Ama aradan çok uzun bir zaman geçtiği için tekrar lisans okumak gibi bir planı var.

  Teşekkürler

 3. Sağlık meslek yüksek okulunu, Felsefe bölümünü ve klinik psikoloji yuksek lisansını bitirdim.psikoterapist olabilmem için almam gereken eğitimleri öğrenmek istiyorum.(ingilizce az seviyede) Tesekkurler

  • Yazıda başlangıç aşamasından başlayarak neler yapılması gerektiğini açıkladım. Lisans seviyesinden başlamanız gerekiyor psikoterapist olabilmeniz için ne okumuş olursanız olun Türkiye’de. Yalnızca bazı derslerin sayılması söz konusu olabilir. Ayrıca belirttiğim gibi yazıda Almanca da bilmeniz gerekiyor.

 4. 1. Soru: Türkiye de pdr okudum Graz da bölümüm üzerine yüksek lisans yapabilir miyim?
  2. Soru Eğer Viyanada bölümümle alakalı yüksek lisans yapar isem baştan lisans vs. okumam mı gerekebilir?
  3. Soru Başvurular nasıl oluyor? Üniversite ile nasıl diyaloğa geçebiliyoruz?

  • 1)PDR nin karsiligi burada tam olarak nedir bilemiyorum. Pedagogik olabilir. Ya da Erziehungswissenschaft.
   2) Gerekebilir de gerekmeyebilir de. Ornegin terapi okursaniz gerekir. Yoksa terapi lisansi alamazsiniz. Ama baska bolumler icin durumu bilemiyorum.
   3) Ogrenci isleri.

 5. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim..