Karakter güçleri kartları ile yapabileceğiniz 10 etkinlik

Karakter güçleri kartları

Karakter güçleri kartlarını (pdf) bağlantıdan indirebilirsiniz: Karakter güçleri kartları

Farklı fotoğraflar da kullanarak bu aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz. Hayvan resimleri, çizgi kahramanlar da kullanabilirsiniz. Örneğin; cesareti sembolize eden bir aslan resmi gibi.

Kartların ya da fotoğrafların arkasına ne anlama geldiğini açıklayan kısa bir tanım da koyabilirsiniz.

Karakter güçleri nelerdir?

Karakter güçleri Chris Peterson ve Martin Seligman‘ın (2004) pozitif psikoloji alanında yapmış oldukları araştırmalara dayanıyor. Yaptıkları çalışmalarla 6 erdem ve bu erdemlerin altında 24 karakter gücü belirlemişlerdir.

Karakter güçleri psikopatolojiye değil, pozitif özelliklere vurgu yapıyor.

Türkçe de dahil farklı dillerde online yapabileceğiniz test ile de belirleyebilirsiniz kendi karakter güçlerinizi: VIA Survey. Karakter güçleri testinin 10-17 yaş grubu için ve 18 yaş üstü için olan farklı iki türü bulunuyor.

Birey belirli bir karakter gücüne sahip değil denilmez. Henüz gelişmemiş olan, henüz diğerleri kadar başat olmayan… tabirleri kullanılabilir.

Altı erdem

 1. Bilgelik
 2. Cesaret
 3. İnsaniyet
 4. Adalet
 5. Ölçülülük
 6. Aşkınlık

Altı erdemin kendisini tekrar tekrar ortaya koyduğu iddia ediliyor farklı kültürlerde, tarihlerde, felsefe ve dinlerde (Dahlsgaard, Peterson ve Seligman, 2005).

⇒ Karakter güçleri Amerika’da geliştirilmiştir. Farklı kültürlerde test edilmiştir. Biswas-Diener (2006) üç farklı kültürde (Kenya, Masai, Grönland) öğrencilerle yaptığı araştırmada değişik katılımcılar karakter güçlerini önemli bulduklarını belirtmişler.

Fakat değişik karakter güçlerine verdikleri önem dereceleri farklılıklar göstermiştir.

Aynı şekilde toplumun kadın ve erkek rollerinden bekledikleri karakter güçlerinin de kültürel farklılıklar gösterdiği ortaya konmuştur.

24 Karakter gücü

Altı erdemin altında da 24 karakter gücü bulunmaktadır.

 • sevgi
 • iyilikseverlik
 • sebatkarlık
 • dürüstlük
 • yaratıcılık
 • merak
 • öğrenme sevgisi
 • açık fikirlilik
 • cesur olma
 • yaşam coşkusu
 • sosyal zeka
 • liderlik
 • vatandaşlık
 • hakkaniyet
 • affedicilik
 • alçakgönüllülük
 • öz-denetim
 • ihtiyatlılık
 • estetik
 • mükemmelliğin takdiri
 • şükran duyma
 • umut
 • mizah
 • maneviyata sahip olmak

Türkçe’ye bazı karakter güçlerinin farklı şekillerde çevrildiğini görebilirsiniz.

Danışanlarınıza sorabileceğiniz sorular

 • İyi olduğunuz konular nelerdir?
 • Başkalarından duyduğunuz iltifatlar nelerdir?
 • Dış görünüşünüz hakkında sevdiğiniz noktalar nelerdir?
 • Üstesinden geldiğiniz zorluklar neler?
 • Başkalarına yardımcı olduğunuz hususlar nelerdir?
 • Sizi özel kılan şeyler nelerdir?
 • En fazla değer verdiğiniz şeyler nelerdir?
 • Başkalarını mutlu kıldığınız zamanlar nelerdir?

Karakter güçleri kartlarıyla yapabileceğiniz 10 etkinlik

1. Farklı yaşam alanlarını kıyaslama

Danışanızdan değişik yaşam alanlarını (iş, okul, ev, toplum) düşünmesini isteyebilirsiniz.  Karakter güçleri kendisini farklı yaşam alanlarında nasıl gösteriyor?

Her bir yaşam alanı için yöneltebileceğiniz sorular:

 • Farklı karakter güçleri kendisini değişik yaşam alanlarında nasıl gösteriyor?
 • Ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz bu karakter gücünü?
 • Bu karakter gücünden nasıl daha etkin bir şekilde faydalanabilirsiniz?
 • Bu karakter gücü ile başkalarına nasıl yardımcı olabilirsiniz?
 • Aralarından her hangi birini fazlaca kullanma riskini alıyor musun?

 • Ortak noktalar nelerdir? Farklı yaşam alanlarında sabit kalan karakter güçleriniz nelerdir?
 • Değişik yaşam alanlarında farklı olan karakter güçleriniz nelerdir?
 • Hayatınızın bir alanında kullandığınız bir karakter özelliğini, başka bir alana taşımanız mümkün olabilir mi?

2. 360° Karakter güçleri

Bu etkinlik ev ödevi olarak danışanlarınıza verebilirsiniz.

Danışanınız geri bildirim almak istedikleri beş altı kişiyi sosyal çevrelerinden belirleyebilirler.  Kişileri farklı yaşam alanlarından seçmeleri daha zengin bir data toplamalarına yardımcı olabilirler. Bu kişilere karakter güçleri kartlarını (ya da listeyi) vererek kendilerine en çok uyan aralarından 5-8 tanesini seçebilirler.

Danışanınıza karakter güçleri hakkında yöneltebileceğiniz sorular:

 • Hangi karakter özelliklerini seçtiler? Bunlar sizin kendiniz için seçtiğiniz özellikler mi?
 • Farkılılıklar nerede? Nereden kaynaklanıyor bu farklılıklar dersiniz?
 • Kendinizde olup da hafife aldığınız karakter güçleriniz var mı?
 • Başkalarının sizde ..X.. özelliğini vurgulaması sizde neyi uyandırıyor?
 • Karakter güçlerinden hangisine daha fazla değer veriyorsunuz?
 • Belirli bir durumda, konumda, ya da ilişkide hangi karakter gücünden faydalanıyorsunuz?
 • Başkaları tarafından daha fazla fark edilmesini istediğiniz bir karakter gücünüz var mı?

3. Tahmin et kim?

Gruptaki herkesin ismi birer kağıt parçasına yazılıp katlanarak bir kaba alınır. İçinden bir kişiyi seçen grup üyesi bu kişiyi tarif eden karakter güçlerini sıralar. Grup üyeleri bu kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.

Bu etkinlik için grup iki kişilik küçük gruplara da ayrılabilir.

Egzersiz boyunca pozitife odaklanmalarına özen göstermenizde yarar var. Hangi karakter güçlerine sahipler? Hangilerini daha fazla geliştirebilirler?

4. Grubun güçlü özellikleri

Bir araya gelen grup, karakter güçleri kartlarını inceler. Grup kendisini en iyi ifade ettiğini düşündüğü karekter gücünü seçer.

Farklı grup üyelerine karakter güçleri hakkında bu soruları teker teker yöneltebilirsiniz:

 • Neden bu karakter gücünün grubu en iyi şekilde temsil ettiğini düşünüyorsunuz?
 • Bu karakter gücünün kendisini gösterdiği durumlara örnek verir misiniz?
 • Grup olarak bu şekilde çalışmak nasıl bir his?
 • Hangi faktörler bu karakter gücünün ortaya çıkmasına izin veriyor?

Grubun lideri konumunda olan kişiyi sona bırakarak diğerlerini etkilemesini önleyebilirsiniz. Herkes görüşlerini dile getirdikten sonra hikayelerindeki ortak noktalara ve bazen de farklılıklara göz atabilirsiniz.

 • Grup güçlü özelliklerini nasıl daha sıklıkla kullanabilir?
 • Grup güçlü özellilerini grup dışındaki bireylere nasıl yansıtabilir?
 • Alınması gereken mesajlar nelerdir bu egzersizden?
 • Hangi adımlar, kimler tarafından, ne zaman atılmalı?

5. FotoTerapi (Fotoğrafların terapi sürecinde kullanımı)

Danışanınızın karakter güçlerini bulmakta güçlük çekeceğini düşünüyorsanız, danışanınızdan seansa getireceği fotoğraflardan yardım alabilirsiniz. Hayatının değişik yaşam evrelerine ya da danışanın çözüm aradığı konuyla ilgili de olabilir fotoğrafları.

Karakter güçlerini gösteren kartları verdikten sonra karakter güçleri ile fotoğrafları eşleştirmesini isteyebilirsiniz. Hedefiniz yaklaşık 5-8 karakter gücü olabilir.

 • Hangi karakter güçleri, hangi fotoğraflarla eşleşiyor?
 • Yaşadığınız bu durumlarda (fotoğrafta betimlenen) belirli karakter güçlerini nasıl gösterdiniz?
 • Bu karakter günücü kullanmanızın nasıl bir etkisi oldu?
 • Bu durumu gören diğer insanlar başka hangi karakter güçlerini tespit edebilirdi?
 • Karakter güçleriniz arasında en çok hangisini kullandınız?
 • Bir dahaki sefere hangi karakter gücünüzü daha sık kullanmak istersiniz? Bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz?

İlginizi çekebilir: Psikoterapi sürecinde fotoğrafların 10 farklı kullanımı

6. Geleceğin resmi

Danışanlarınızla bireysel olarak ya da büyük bir grubu ikişer kişilik gruplara ayırarak çalışabilirisiniz.

⇒ Danışanınızdan on yıl sonrasını hayal etmesini isteyebilirsiniz. Hayatının farklı alanlarını gözden geçirebilir. Çocukları on yıl içerisinde nasıl olabilir? Kariyeri nasıl olabilir?

⇒ Karakter güçleri kartlarını danışanınıza uzatarak aralarından üç tane gelecekte sahip olmak istediklerini seçmesini isteyebilirsiniz.

Danışanınıza karakter güçleri hakkında yöneltebileceğiniz sorular:

 • Bu karakter güçlerini nasıl kullanıyor olacaksınız?
 • Bu karakter güçlerini sizin için önemli kılan faktörler nelerdir?
 • Başkalarının sizde görmesini isteyeceğiniz özellikler nelerdir?
 • Karakter güçlerinin hangilerini şimdiden etrafınızdaki insanlar sizde gözlemliyorlardır sizce?
 • Bu karakter güçlerini oluşturabilmenizde size neler yardımcı olabilir?

7. Grup üyelerinin karakter güçleri

Grubun tüm üyelerinden kendi siluetlerini çizmelerini isteyebilirsiniz. Kabaca kendi resimlerini yaptıktan sonra bu kağıtları asabilirsiniz. Grup üyeleri farklı karakter güçlerini post-it kağıtlarına yazabilirler. Karakter güçlerini taşıdığına inandıkları grup arkadaşlarını temsil eden çizimin üzerine yerleştirebilirler.

Grup üyelerine yöneltebileceğiniz sorular:

 • Grup üyelerinin en sıklıkla sahip olduğu karakter gücü hangisi?
 • Grup üyelerinin birbirlerine bakış açısıyla üyelerin kendilerine olan bakış açısı arasında ne gibi farklar var? Kendileri için hangilerini seçerlerdi?
 • Grup içerisinde ne kadar çeşitlilik var? Bu çeşitliliği grup nasıl yapıcı bir şekilde kullanabilir?

8. Karakter güçleri hikayeleri

Grup üyelerine karakter güçleri kartlarını verin. Kartlar arasında kendilerine belirli bir hikayeyi hatırlatanlar var mı? Zaman verin. İki kişilik gruplar halinde birbirlerine bu hikayeleri anlatabilirler.

Dinleyen grup üyesi diğerinin bu hikayesinde karakter gücünü tespit ederek, vurgulayabilir.

9. Planlama

Danışanınızdan ileride önüne çıkabilecek bir zorluğu / ya da hali hazırda sahip oldukları bir zorluğu düşünmesini isteyin. Bir sınav, görüşme… Bu durumda kullanabileceğiniz karakter güçlerini 5-8 tane belirlemesini isteyin.

Danışanınıza yöneltebileceğiniz sorular:

 • Bu karakter güçleri nasıl yardımcı olacak bu durumda?
 • Bu belirli karakter gücünü hangi durumlarda nasıl kullanabilirsiniz?
 • Ne zaman bu karakter gücü gerekli olacak?
 • Bu karakter gücünü kullandığınızı çevrenizdeki insanlar nasıl anlayacaklar?

Bu terapi etkinliği bireysel terapide olduğu gibi grup terapisi sürecinde de kullanılabilir.

10. Karakter güçlerini anlamak

Tüm karakter güçlerini bir masanın üstüne yayın. Grup üyelerinden istedikleri şekilde birini seçmelerini isteyin. Seçtikleri karakter gücü üzerine konuşmalarını isteyin.


Farklı danışan gruplarına uygulayabileceğiniz birçok terapi etkinliği.

About adminsinn

Bunları da İnceleyebilirsiniz

Terapi hikayeleri: Minik Lina evde korku içinde

Bu terapi hikayesi ile evdeki çatışmalardan dolayı korku içinde yaşayan çocuklara yardımcı olmayı ve yetişkinlere …

2 Yorumlar

 1. Halil ÖZTÜRK

  Merhaba Tuba Hanım. Öncelikle siteniz harika ve çok çok faydalı. Ben Rehber öğretmen – Psikolojik Danışman olarak Kayseri de görev yapmaktayım. Konu ile ilgili ( karakter güçleri) önereceğiniz kitap tavsiyeniz varsa yararlanmak isterim. Diğer konularla da ilgili tavsiyeleriniz benim için önemli.

  • Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification kitabı karakter güçleri ve erdemleri geliştirenlere ait. Klasik kitap bu konuda. İnternette de aradığınızda güzel kaynaklar çıkıyor. Online testler de mevcut. — Türkçe neler var çok vakıf değilim.