Psikoterapi araştırmaları neden gereklidir?

Psikoterapinin etkinliğinin kanıtlamak

 • Psikoterapi araştırmaları psikoterapinin etkinliğini kanıtlayarak toplumu faydaları konusunda bilinçlendirirler.
 • Psikoterapi araştırma sonuçlarının sayesinde, toplumda ve ruh sağlığı uzmanları arasında psikoterapiye olan inanç arttı.
 • Bir çok Avrupa ülkesinde sağlık sigortaları etkinliği kanıtlanmış bir tedavi edici metot olarak psikoterapiyi karşılamaya başladılar.
 • Özellikle yeni uygulanmaya başlanmış terapi yöntemleri kabul görebilmek için etkinliklerini gösteren araştırmalara ihtiyaç duyarlar.

Klinik uzmanlarını bilgilendirmek

 • Bir çok uzman psikoterapi araştırmalarını okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olurlar. Bu bilgiler danışanlarıyla olan çalışmalarına ışık tutar.
 • 20 yıl önce Morrow-Bradley ve Elliott (1986) Amerika Psikoloji Derneğinin Psikoterapi bölümü mensupları arasında, psikoterapi araştırmalarının kullanımını üzerine bir araştırmada bulundu. 384 katılımcı psikoterapist ortalama ayda beş araştırma okuduklarını ve bu okumaların kendilerine klinik çalışmalarında yardımcı olduğunu belirttiler.

Psikoterapi araştırmalarının konuları nelerdir?

Psikoterapinin etkinliğini ölçen araştırmalar

 • Bu araştırmalar politik açıdan önemlidir, her ne kadar psikoterapi uygulanmaları çok katkı sağlamasalar da etkinliğini kanıtlama görevi görürler. Bu tarz çalışmalar farklı sorulara cevap verir. Bunlar: 1) Hastaların ne kadarında iyileşme yaşandı? 2) Hangi ölçüde iyileşme görüldü? 3) Psikoterapi ile elde edilen değişim ne kadar süre etkili oluyor?

Psikoterapi süreci araştırmaları

 • Psikoterapi sürecinde yapılan müdahalelerin psikoterapinin etkinliği üzerindeki olan etkilerini inceler.

Psikoterapi bağlamı ile ilgili çalışmalar

Psikoterapi süreci ve sonuçları dışında, psikoterapi ile ilgili diğer konuları inceler. Örneğin;

Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları

Karşılaştırmalı araştırmalar farklı sonuçların çıkmasına sebep olan nedenleri araştırır. Böylelikle çeşitlilikler araştırılarak teorilerin genişlemesi amaçlanır. Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları ile vakalar hakkında daha derin bilgilere ulaşılabilir.

Aslında her araştırma karşılaştırmalıdır denilebilir. Bu yüzden karşılaştırma araştırmalarının gerçekten bir alan oluşturup oluşturmadığı şüphelidir. Bu karşılaştırma açık ya da örtülü yapılabilir.

Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları konuları 

İlaç ve psikoterapinin kıyaslanması. Uzun yıllar karşılaştırma psikoterapi uygulanan danışanlarla, biyolojik temellere dayalı psikiyatrik müdahalelerin uygulandığı danışanlar birbiriyle kıyaslanmışlardır.

Farklı terapi yöntemlerinin kıyaslanması. Zamanla farklı psikoterapi yaklaşımlarının boy göstermesiyle, değişik psikoterapi metotlarının etkinlikleri kıyaslanmıştır. Bu konuda en çok ilgiyi psikodinamik yaklaşımla, bilişsel davranışçı yaklaşımlar arasında yapılan mukayeseler almıştır.

Psikoterapinin farklı kültürlerde uygulanması. Zamanla ruh sağlığı hizmetlerinde kültürel farklılıkların önemi kavranmaya başlanmıştır. Bu bilinç psikoterapi araştırmalarına da yansımıştır. Psikoterapi uygulamalarını değişik kültür, sosyal sınıf, din unsurlarında uygularken karşılaşılan güçlükler odak noktası olmuştur.

 • Farklı ırklarda bireylerde psikoterapinin etkinliği. Psikoterapi araştırmalarının yoğunluklu olarak yapıldığı Amerika’da kısa sürede psikoterapinin siyahiler, Latin kökenli vatandaşlar ve Asyalı göçmenler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
 • Sosyal sınıf ve psikoterapi uygulamaları. Psikoterapi alanında (özellikle psikodinamik yaklaşımların temelinde) üst sosyal sınıflarla yapılan uygulamalardan elde edilen içgörüler etkili olmuştur. Bu nedenle yoğun bir biçimde psikoterapinin bir ihtiyaçtan öte lüks olduğu iddia edilerek eleştirilmiştir. Psikoterapi araştırmalarının bir kısmı farklı sosyal sınıflardan bireyler arasında kıyaslama yapmıştır.
 • Doğu toplumlarında psikoterapi. En çok merak edilen sorulardan biri batı dünyasında doğan psikoterapinin doğu kültürlerine uygulanıp uygulanamayacağı konusuydu. Bu araştırmalar henüz psikoterapi araştırmalarının gelişmediği doğu toplumlarında yeterince gerçekleştirilemese de giderek sayıları artmaktadır. Bunun yanı sıra batı toplumlarında yaşayan göçmen, mülteci ve doğu kökenli vatandaşlarla yapılan araştırmalar bu konuda fikir sahibi olmamızı sağlar.
 • Küreselleşen psikoterapi. Psikoterapinin küreselleşmesi ve farklı coğrafi bölgelere yaygınlaşması ile psikoterapi araştırmaları bu alana yönelmiştir. Psikoterapinin gelişimi farklı ülkeler, bölgeler ve kurumlarda birbiriyle karşılaştırılmıştır. Psikoterapinin bir toplumda gelişmesi için gerekli faktörler, karşılaşılan zorluklar ve uygulamada görülen adaptasyonlar bu araştırmalarda önem kazanmıştır. Karşılaştırma yapılırken ne kadar çok ülke arasında kıyas yapılırsa mukayese o derece soyut olabilir. Küreselleşme hakkındaki araştırmalar genellikle aile terapisi alanında yapılmıştır.

Psikoterapi araştırmaları – Önemli kuruluşlar

Psikoterapi Araştırmaları Toplumu (SPR) her yıl düzenlediği konferansla psikoterapi araştırmaları alanındaki son yapılan çalışmaları sunar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın.
Lütfen buraya adınızı yazın.