Psikoterapi eğitimi: Gerekenler ve kariyer bilgisi

Psikoterapi eğitimi ile kariyerinize psikoterapist olarak devam etmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bu oldukça büyük bir adım. Yıllarınızı alacak olan psikoterapi eğitimi boyunca teorik, uygulama, öz farkındalık, süpervizyon eğitimi ve kendini gözden geçirme süreci…

Psikoterapi eğitiminiz sürecinde kendinizle ve çevrenizle olan ilişkileriniz değişebilir, olgunlaşma ve gelişme şansı bulabilirsiniz.

Psikoterapistin işi danışanına yardımcı olabilmek için onların ızdırap veren hikayelerine çok fazla kapılmadan empatik ve anlayışlı kalabilmektir. – Pamela Stephenson

Farklı ruh sağlığı alanlarında alınan temel eğitimler, alınan klinik ve genel psikoloji dersleri insan davranışları hakkında genel bilgi sahibi yapar. Fakat üzülerek bir çoğumuz mezun olduğumuzda aslında hastalarımıza yardımcı olma konusunda yeterli yeteneklere sahibi olmadığımızı gözlemleriz. Arayış içine gireriz.

Bir çoğunun aklına bu devrede yüksek lisans yapma fikri gelir. Maalesef birçok yüksek lisans programı, lisansta öğrenilenleri biraz daha derinlemesine vermekten öteye gitmez.

Klinik psikoloji programları farklı terapi yöntemleri hakkında biraz bilgi sahibi yapar ama derinlemesine öğrenme fırsatı çoğu zaman vermez. Bu aşamada devreye psikoterapi enstitüleri, dernekleri, üniversitelerin açtığı psikoterapi eğitim programları ya da yurt dışı arayışları girer.


Psikoterapi eğitimi: Avrupa Modeli konulu konferans konuşmam


1) Psikoterapi eğitimi – Psikoterapistin görevleri

Psikoterapi eğitimi terapistlerin birçok konuda yeterlilik kazanmalarını amaçlar. Danışanların ihtiyaçlarına ve terapistin uyguladığı terapi yöntemine bağlı olarak bazı değişiklikler gösterebilir terapinin amaçları ve görevleri. Bunlardan bazıları şöyledir:

 • Tedavi planı oluşturmak ve uygulamak
 • Danışanla birlikte realist amaçlar belirlemekl
 • Danışanın terapiye hazır olup olmadığını değerlendirmek
 • Artık gerek duyulmadığında terapiyi sonlandırmak
 • Danışanın terapiye aktif olarak katılabileceği bir ortam oluşturmak
 • Terapide odak noktasında kalabilmeyi temin etmek
 • Gerektiğinde danışanı yüzleştirmek
 • Danışanın belirli bir müdahaleye hazır olup olmadığını ve nasıl cevap verdiğini değerlendirmek
 • Profesyonel bir ilişki kurma ve sürdürmek
 • Danışanın haklarını ve mahremiyetini korumak
 • Danışanla terapötik işbirliği oluşturmak
 • Danışanın baş etme yöntemlerini tespit ederek desteklemek
 • Danışanların yeni baş etme yöntemleri kazanmalarına yardımcı olmak
 • Uygun olduğunda danışanın duygusal tepkilerini normalleştirmek
 • Danışana duygusal destek sağlamak
 • Kriz durumlarında danışana psikoeğitim sunmak
Görüşeceğiniz her danışanın hayatında belki de onun acılarını dinleyerek, destek olabilecek olan tek kişi siz olacaksınız. Eğer bu kutsal değilse bilemiyorum nedir.

Psikoterapi eğitimi adlı bu yazının özetini aşağıdaki sunumda bulabilirsiniz.

2) Psikoterapi eğitimi – Hangi terapi yönteminde eğitim almalıyım?

Terapi yöntemleri, kuramları ya da psikoterapi yaklaşımları da denir (psychotherapy approaches). Farklı terapi yöntemlerinin insan doğasına, gelişimine, kişilik kuramlarına ve psikopatolojiye bakışları farklıdır. Başlıca terapi yöntemleri şunlardır.

Psikoterapi yaklaşımlarının çatıları altında yüzlerce psikoterapi metodu bulunmaktadır.

Psikoterapi eğitimlerini alacak olan birey öncelikle hangi psikoterapi yaklaşımına ait psikoterapi metodunda eğitim alacağına karar vermelidir. Örneğin; kişi merkezli terapi ve gestalt terapi hümanist yaklaşıma ait psikoterapi metodlarıdır.

Üzülerek görüyorum ki Türkiye’de birçok öğrenci bu safhada belirli psikoterapi metotlarına karşı önyargıları olan uzmanlar tarafından yanlış yönlendirilebiliyorlar.

Diğer üzücü bir durum ise öğrencilerin belli başlı birçok psikoterapi metodunda kaliteli eğitim alacakları kurumların olmayışı. Talep ettikleri değil, arzı olan terapi metodlarında eğitim almaları.

Alınacak psikoterapi eğitimi metoduna karar verirken şunlar etkili olur;

 • Etkilendiğimiz kitaplar
 • Katıldığımız çeşitli seminerler ve çalıştaylar
 • Tanıdıklarımızın vasıtası
 • Yaşadığımız çevrede bulunan imkanlar
 • Kültürümüze olan yakınlık
 • Ekonomik kaygılar
 • Psikoterapi eğitiminin toplam süresi
 • Deneme yanılma yöntemi
 • Sigorta şirketlerinin söz konusu psikoterapi metoduna ait uygulanan terapiyi karşılayıp karşılamaması (kimi ülkelerde).

Terapide kullanılan teknikleri yemek tarifi verir gibi birbirimize aktarabilmemiz imkansız. Her gelen danışanımızın konuşmaya başlamadan bilemeyeceğimiz hikayesi vardır. Bu nedenle seansta gerçekleşenlere bağlı olarak her an vites değiştirmeye hazırlıklı olmalıyız. – Monica McGoldrick

3) Psikoterapi eğitimi – Standartları belirleyen kurumlar

Farklı kurumların üzerinde söz sahibi olduğu psikoterapi eğitim standartları ülkelerden ülkelere geniş farklılıklar gösterir. Psikoterapi eğitimleri konusunda söz sahibi olan çeşitli kurumlar şunlardır;

 • Psikoterapi eğitimleri veren kurumlar / Üniversiteler
 • Psikoterapi dernekleri
 • Ulusal sağlık düzenlemeleri, sağlık bakanlıkları
 • Belli psikoterapi metodunda psikoterapi eğitimi veren kurumların bağlı oldukları çatı organizasyonlar
 • Psikoterapi kanunları

İlginizi çekebilir: Türkiye’de bulunan psikoterapi dernekleri

4) Psikoterapi eğitimi – Öz farkındalık nedir?

Öz farkındalık nedir?

 • Öz farkındalık psikoterapi eğitimi alan psikoterapist adayının kendisinin bu eğitimi vermeye yetkisi olan bir eğitmenden almış olduğu terapidir.
 • Psikanalistler bu seansları kendi analizinden geçmek olarak tanımlar.
 • Hümanistikt yaklaşım ve sistemik terapi uygulayacıları kendi bireysel terapi seanslarını almak derler. Öz farkındalık seanslarını almak olarak ifade ederler.
 • Bilişsel davranışçı terapi okullarında kişisel terapi zorunluluğu genelde konulmaz (Almanya’da zorunludur, Avusturya’da değil). Son zamanlarda bilişsel davranışçı terapistler arasında da öz farkındalık terapilerinin önemi artıyor. Öğrencilerine tavsiye edebiliyorlar.

Öz farkındalık kimler tarafından verilir?

 • Öz farkındalık seanslarını alabileceğiniz uzmanlar, psikoterapi alanında tecrübeli, psikoterapi eğitimi verme yetkisine sahip uzmanlardır.
 • Öğrencilerin öz farkındalık gördükleri eğitimci, süpervizörleri ve teorik eğitimlerini aldıkları kişiler farklı olmalıdır. Bu şekilde farklı roller muhafaza edilebilir. Eğitimcinin az olduğu kurumlarda maalesef bu imkan verilemeyebilir.
 • Avusturya’da psikoterapi eğitimi 7-8 yıl sürer. Bu sürenin sonunda aktif olarak beş yıl terapist olarak çalışan psikoterapistler kabul edilirse iki yıllık bir süpervizör eğitiminden geçerler. Süpervizyon altında süpervizör olurlar. Yani başka bir süpervizörle birlikte ancak seminerler, çalıştaylar verebilirler. Bu sürecin sonucunda başarılı olurlarsa süpervizör olabilirler.

Öz farkındalık eğitiminin amacı nedir?

 • Kişisel büyüme. Psikoterapi eğitimleri sadece teorik değil, psikoterapist adayının kişisel gelişimini de amaçlar.
 • İçgörü kazanmak. Psikoterapi eğitimi süresince öz farkındalık terapileri öğrencinin kendini keşfetmesini, iç dünyalarını incelemelerini amaçlar.
 • Danışan rolünü almak. Öz farkındalık terapilerinde kendileri danışan rolünü tecrübe ederler. Empati [eşduyum] ve içgörü kazanabilirler.
 • Aktarım, karşı aktarım süreçlerini gözlemleyebilirler. Kendi iç dünyaları ile çalışmamış psikoterapistlerin, psikoterapi sürecinde iç çatışmalarını hastalarına yansıtabilme tehlikesi doğar.
 • Başkalarına yardımcı olmaya başlamadan önce kendi problemlerini çözmeye gayret ederler.
 • Kaslow ve Friedman (1984) 14 uzman arasında öz farkındalık terapileri üzerine bir araştırmada bulundu. Psikoterapi öğrencilerinin profesyonel gelişimlerinde öz farkındalık terapilerinin, süpervizyon eğitiminden daha önemli yer tuttuğunu gözlemledi. (Sistemik aile terapisti olarak bana bu soru sorulsa, süpervizyonlar derdim. Bu soruya psikanalistlerin bireysel analizim diye cevap vermeleri çok daha muhtemeldir.)
 • Terapi metodunu öğrenmek. Bir çok terapi metodunu kendiniz deneyimlemeden vakıf olmanız oldukça güçtür. Örneğin; gestalt terapi metodunu deneyimlemeden sadece kitaplardan öğrenebilmenin oldukça güç olduğunu düşünüyorum.

Öz farkındalık eğitimlerinde konular

Öz farkındalık terapilerinin belirli bir kalıbı genellikle olmaz. Elbette öğrenciler aktüel problemlerini ya da kafalarını kurcalayan temaları psikoterapiye getirirler.

Öğrencinin analisti belli başlı bazı konuların üzerinden mutlaka geçilmiş olmasını isteyebilir. Örneğin; cinsellik, maneviyat…

Bazı psikoterapi öğrencileri kendi psikoterapistleriyle sorunlarını tartışmaktan çekinirler. Sorunlarını anlattıklarında analistin / terapistin onların psikoterapist olamayacağını düşünmesinden çekinirler. Halbuki durum tam tersidir. Kendi problemlerini öz farkındalık terapilerine getirmeye çekinen öğrencilerin savunma mekanizmalarının çok yüksek olduğu ve iç görülerinin gelişmediği düşünülür.

Öz farkındalık eğitimi ne kadar sürer?

Zorunlu kılınan öz farkındalık terapisi süresini psikoterapi eğitimlerini veren kurumlar ve ülkenin psikoterapi kanunu -eğer mevcutsa- belirler.

Zorunlu kılınan öz farkındalık seansları yönünden terapi yöntemleri arasındaki farkı anlamak için Avusturya örneğine bakalım. Aşağıda Avusturya’da alınması kanunen zorunlu olan bireysel öz farkındalık seans sayılarını farklı terapi yöntemlerine göre sıraladım. Bunların dışında grup ortamında da alınması gereken zorunlu öz farkındalık eğitimleri bulunmaktadır.

Yüksek sayıda öz farkındalık psikoterapi seanslarını almak oldukça ağır bir maddi yükümlülük getirir.

Bunun dışında sayılı olan psikoterapi eğitimlerini verebilen psikoterapist eğitmenlerden terapi alabilmek için yer edinmek de güç olabilir.

Bazı öğrencilerin daha uzun süre öz farkındalık eğitimi almaları gerekir. Süpervizörler gerekli gördüğünde, öğrencilerinden daha fazla saat psikoterapi almasını bekleyebilirler. Yine danışanlarınızla yaşadığınız problemlerin niteliğine göre, süpervizörleriniz sizi tekrar kişisel terapiye yönlendirebilir.

Öz farkındalık eğitimlerine ne zaman başlanır?

 • Bazı psikanaliz enstitüleri psikoterapi eğitiminden önce analizlerin başlamasını ister. Bazılarında ise paralel olarak başlar psikoterapi eğitimi ve psikanaliz.
 • Türkiye’deki farklı kurumların model aldığı Fransa’da psikanalitik eğitime başlamadan önce öğrencilerin iki yıl süre ile bireysel analizlerini yapmış olmaları beklenir.
 • Avusturya’da ve Almanya’da teorik psikoterapi eğitimi ve öz farkındalık aynı anda başlayabilir. Ama bazı öğrenciler öz farkındalık eğitimine daha erken başlarlar.
 • Hümanist yaklaşıma bağlı psikoterapi metodlarında (kişi merkezli terapi, gestalt terapi…) bireysel terapilerle psikoterapi eğitimi genellikle aynı anda başlar

Öz farkındalık grup terapileri

Gruplar kapalıdır. Öz farkındalık grup terapileri psikoterapi öğrencileri arasında yapılan genellikle kapalı gruplardır. Yani dışardan sonradan katılımlara genelde izin verilmez. Grup üyeleri arasında meselelerini getirebilmelerini sağlayacak olan bir güven ortamı oluşturulur.

Öz farkındalık bireysel terapi ya da grup terapisi şeklinde verilebilir. Öğrenciler genellikle her ikisini birden alırlar. Grup terapisinde ortaya çıkan meselelerini bireysel terapilerde daha yakından çalışabilirler.

Kaç seans gereklidir? Alınması gereken zorunlu grup terapisi seanslarının sayısı psikoterapi okulları tarafından belirlenir.

Öz farkındalık grup terapileri psikoterapi eğitiminin bir parçası olduğu kadar, kişisel büyüme sağlamak isteyen farklı gruplara da uygulanır.

Farklı psikoterapi yaklaşımlarında özfarkındalık grup terapileri

 • Psikodinamik yaklaşımlarda grup içerisindeki dinamiklerin incelenmesi ve bu sayede bireylerin iç çatışmalarının farkına varabilmelerine önem verilir.
 • Bilişsel davranışçı terapi içgörü odaklı değildir. Öz farkındalık çoğu zaman zorunlu tutulmaz.
 • Hümanist yaklaşımda daha çok grubun göstereceği kabul ve destekleyici ortamda büyümesi esas alınır.
 • Sistemik aile terapisi gruplarında, grubun bireyin iç kaynaklarının daha fazla farkına varması ve yeni kaynaklar elde etmesini desteklemesi beklenir.

5) Psikoterapi eğitimi – Süpervizyon eğitimi

Otovizyon nedir? Tek başına süpervizyon yapmaktır. Protokol tutma alışkanlığı kazanan psikoterapistler bu şekilde hastalarıyla olan çalışmalarını gözden geçirme imkanı bulurlar.

İntervizyon nedir? Akran yardımlaşmasıdır. Terapistlerin kendilerinden daha tecrübeli bir terapist grupta yol göstericilikte bulunmaz.

Süpervizyon eğitimi nedir? Süpervizyon eğitimi profesyonel gelişimi desteklemek ve yardımcı olabilmek için tecrübeli profesyoneller tarafından sunulan hizmettir.

Süpervizör kimdir? Süpervizörler müfettişten ziyade danışılan tecrübeli bir meslektaştır. Psikoterapi eğitimleri boyunca öğrenciler yaptıkları stajlar ve danışanlarıyla olan çalışmaları için süpervizyon almaları zorunludur.

Bireysel ve grup süpervizyonları. Süpervizör ve süpervizyon eğitimi altındaki öğrenci arasında teke tek gerçekleşebileceği gibi (genellikle psikodinamik yaklaşımlarda), grup içinde de olabilir. Bu durumda grubu oluşturan diğer öğrenciler de sunulan vaka örneği hakkında yorumlarını, desteklerini ve izlenimlerini iletirler.

Süpervizyon eğitimi konuları nelerdir? Süpervizyon eğitimi alan öğrenci mesleki gelişimi ile ilgili şunlar çalışılabilir. Stajları, hastalarıyla olan çalışmaları, kaygıları, görev aldıkları kurumlarda yaşadıkları adaptasyon süreçleri, çatışmalar…

Açık ve kapalı grup süpervizyon eğitimleri. Süpervizyon eğitimi grupları yeni üyelerin katılımına açık ya da kapalı olabilir. Psikodinamik yaklaşımda yapılan süpervizyonlar kapalı olma eğilimindedir. Öğrencilerin düzenli katılımı beklenir. Süpervizyon eğitimi grupları, öz farkındalık gruplarından genellikle daha esnektirler.

Acil durumlarda süpervizyon nasıl gerçekleşir? Çok acil durumlarda psikoterapi öğrencisi süpervizörüyle telefon ile iletişime geçebilir.

Psikoterapide acil olarak nitelendirilebilecek durumlar nelerdir?

 • Hastanın intihar etme planlarında somutlaşma görülmesi
 • Çocuk koruma gibi diğer resmi kurumların dahil olduğu durumlar
 • Öğrencinin kendini hastası karşısında güvende hissetmemiş olabilir. Örneğin; tehdit edilmiş ise vakit kaybetmeden süpervizörü ile iletişime geçer.

Süpervizyon sürecini daha iyi anlayabilmeniz için bir terapi öğrencisi ve süpervizörü arasında geçen görüşme ile ilgili bir vaka örneği örneği hazırladım.

Süpervizyon vaka incelemesi: Belki de artık terapist olmamalıyım.
Tanışacağınız her danışan büyük ihtimalle kalbinize ağır gelebilecek olan sırlar saklar. Onların acılarını paylaştığınızda siz de büyürsünüz.

6) Psikoterapi eğitimi – Protokol tutma

Bir süpervizyon eğitimi yöntemi de protokoldür. Her terapi eğitiminin parçası olmayabilir. Bizim için zorunluydu.

Psikoterapi öğrencileri genellikle belli bir kalıba uygun olarak protokol tutarlar. Bu kalıplar süpervizörleri tarafından temin edilebilir, ya da öngörülebilir. Zamanla kendi istedikleri şekilde hastalarıyla yapmış oldukları seanslardan sonra protokol metodu geliştirebilirler.

İdeal koşullarda öğrenciler tuttukları protokolleri düzenli olarak süpervizyon eğitimi süresince paylaşarak geri dönüşümler alırlar. Kendi süpervizyon eğitimimde süpervizörüm her otuz seanslık protokolden sonra bunları benden teslim alırdı. Daha sonra e-posta yolu ile  geri dönüşümler alırdım.

Protokol yazmak seanstan çıktığında yoğun duygular içinde olan psikoterapi öğrencisine süpervizyon gününe kadar yardımcı olur. Süpervizyon eğitimi alan öğrenci enerjisini yönlendirir, oluşan hipotezlerini daha somut hale döker. Protokollerini okuyarak önceki seanslardan önemli noktaları hatırlar. Protokol yazarken bir sonraki seans için farklı stratejiler geliştirebilir. Terapistin kafasında danışanına sormak istediği sorular oluşabilir. Uygulayabileceği farklı psikoterapi tekniklerini, terapi etkinlikleri, stratejileri gözden geçirebilir.

Süpervizyon seansına gitmeden önce öğrenci acil bir soru yöneltmek isterse süpervizörüne e-posta yoluyla ulaşabilir. Protokollerini iletip süpervizöründen yorum yapmasını ya da belirli sorularını cevaplamasını isteyebilir.

Eğitimim boyunca ve sonrasında kullandığım protokol örneklerini Türkçeye çevirdim. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Protokol örneği 1

Bu protokol standart değildir. Kendi çalışmalarıma ve uyguladığım terapi yöntemine uygun biçimde hazırlanmıştır. Zaman içinde kendim de farklılıklar yaptım. Her uzman kendi ihtiyaçlarına cevap veren bir protokol hazırlayabilir.

Bu protokolü öğrenciliğim müddetince yıllarca kullandım. Özellikle sistemik aile terapistlerine uygun olduğunu düşünüyorum.

Psikoterapi protokol örneği 2

Zamanla bu 2 nolu protokolü adapte ettim. Hümanistik yaklaşıma uygun olduğunu düşünüyorum.

Terapistler olarak öğrencilik dönemimiz de daha çok psikoterapi tekniklerini uygulama eğiliminde oluyoruz. Yeni danışan almaya başlamış terapistlerin seanslarını gözlemlerseniz birbiri ardına terapi tekniklerini uyguladıklarını görürsünüz. Terapi seansı öncesinde etkinlikler, sorabileceğimiz sorular ve uygulayabileceğimiz stratejiler hazırlama telaşına düşebiliyoruz. Böylelikle kaygılarımız büyük ölçüde azalabiliyor.

Her seans karşımızda çok farklı bir danışan bulabiliyoruz. Psikoterapi sürecinde çok nadiren bir önceki hafta kalınılan yerden devam edilir. Bir hafta boyunca danışanın hayatında değişiklikler olmuş, ruh hali bambaşka halde buluruz. Peki bunca hazırlık neden? Ben boşuna olmadığı kanaatindeyim. Böylelikle kaygılarımız azalır ve daha rahat oluruz seanslarda.

Tecrübe kazandıkça psikoterapi tekniklerine daha az ihtiyaç duyulur. Danışanlarımızı daha fazla dinleme fırsatı buluruz. Usta şoförlerin rahat haraketlerinde olduğu gibi çok daha küçük müdahalelerde bulunuruz.

Öğrencilik dönemimde tuttuğum protokol örneği ile, şimdilerde benimsediğim psikoterapi protokol örneğini incelerseniz bende yaşanan değişimi görebilirsiniz. Dediğim gibi giderek danışana ne strateji uygulamalıyım, hangi tekniği kullansam gibi telaşelerden kurtulur daha fazla danışanımızla birlikte ilerleyebiliriz. Bir süre sonra tekniklerde elimizde salladığımız kılıç olmaktan çıkar, kolumuz olurlar.

7) Psikoterapi eğitimi – Süre

 • Söz konusu olan ülkedeki psikoterapi yasaları belirli bir psikoterapi eğitimine başlama ve bitirme limiti koyabilirler. Avusturya’da yaklaşık 7 yıl civarında sürer.
 • Mezun olmak için istenilen şartların ağırlığı süreyi uzatır.
 • Psikoterapi eğitiminin yapı taşlarından olan öz farkındalık için zamana ihtiyaç duyulur.
 • Bireysel çabalar ve kişisel kaynaklar (maddi olanaklar, süpervizyon altında kolay bir şekilde danışan bulma, staj imkanları…) süreyi etkiler.
 • Eğitimi veren enstitünün sunduğu seminerlerin sıklığı.

Danışanlarla her gün psikoterapi yapılmaz. Sürecin terapi seansları aralarında da sürdüğüne inanılır. Öğrencinin duygusal bir olgunluğa erişmesi için de zamana ihtiyaç duyulur. Bu nedenle psikoterapi eğitiminin belli bir süre devamı gerekir.

8) Psikoterapi eğitimi – Kimler psikoterapist olabilir?

Kimlerin psikoterapi eğitimi alabileceği konusunda farklı görüşler vardır. Kimi ülkeler ve kurumlar diğerlerinden daha kısıtlayıcıdır. Şimdi bu farklı görüşlere göz atalım.

a) Sadece tıp uzmanları psikoterapi eğitimi alabilmeli görüşü

Uzun yıllar birçok Avrupa ülkesinde psikoterapi eğitimi sadece tıp uzmanlarıyla sınırlandırılmıştı. Bu görüşü özellikle psikiyatri uzmanları desteklemektedir. Amerika’da Psikanaliz Derneği (American Psychoanalytic Association) 1970’li yıllara kadar tıp kökenli olmayan kimseyi kabul etmemiştir.

Bu bakış açısına göre psikoterapi, psikiyatrinin kullandığı tedavi araçlarından yalnızca biridir. Ülkeler bu konudaki düzenlemelerden giderek uzaklaşmaktadır.

b) Doktorlar, (klinik) psikologlar psikoterapi eğitimi alabilmeli görüşü

Psikoterapi eğitimi kimlerle kısıtlanmalı konusundaki en yaygın görüş budur. Almanya’da sadece tıp uzmanları ve klinik psikologlar psikoterapist olabilir. (Bu konuda Almanya’da yakın bir zamanda değişimler olabilir.)

Psikoterapinin geniş kitlelere ulaştığı Amerika‘da ise daha uygun psikoterapi ücreti talep eden sosyal çalışanlar da psikoterapist olabilirler.

Türkiye’de yazılı kanun olmamakla birlikte genellikle psikiyatrlar, psikologlar ve PDR uzmanlarıyla kısıtlanır derneklerin eğitimi.

Türkiye’de psikoterapi mesleğinin geniş mesleklere açılması tedirginlik yaratmatadır. Bunun en önemli nedeni Türkiye’de kısa ve standardı belirlenmeyen psikoterapi eğitimlerinden geçenlerin de psikoterapist olarak kendilerini tanıtmalarıdır. Arka planda almış oldukları psikoloji, psikiyatri ya da psikolojik danışmanlık eğitimlerine güvenilmektedir mesleki etik ve yeterlilik konusunda.

c) Birçok farklı meslekten insanlar psikoterapist olabilir görüşü

Sigmund Freud “Lay Analist Meselesi” adlı eserinde oluşturduğu kuramın tıp eğitimi almamış insanlar tarafından da uygulanabileceği belirtmiştir. Fakat ileriki yıllarda kurucusu olduğu psikanaliz birçok ülkede sadece psikiyatrlarla sınırlanmıştır.

9) Psikoterapi eğitimi – Online psikoterapi eğitimi

Psikoterapi eğitimi almayı farklı coğrafyalarda yaşayan uzmanlara kolaylaştırır online psikoterapi eğitimi.

Amerikada online terapi hizmetlerinin yanı sıra kimi kurumlar tarafından sunulmaktadır.

Avrupada bu tarz online psikoterapi eğitimleri rağbet görmezler. Zira bu yolla edinilen sertifikalar Almanya ve Avusturya’da psikoterapi eğitimlerine denk kabul edilmezler.

Amaç. Online psikoterapi eğitimlerine birçok ülkede, kendi ülkelerinde bulunmayan psikoterapi eğitimlerini uzaktaki eğitimcilerden almak için başvurur. Bu şekilde kullanımı daha çok Amerikan eğitimcilerin gelişmekte olan ülkelerde yaşayan uzmanlara sundukları eğitimlerdir.

Online psikoterapi eğitimi nasıl uygulanır?

Online psikoterapi eğitimine uzmanlar internet aracılığı ile bireysel olarak da kayıt olabilirler.

Kendi ülkelerindeki ulusal organizasyonlarının çabaları ile hazırlanan özel bir programada dahil olunabilir. Böyle durumlarda grup fiziksel olarak ulusal eğitim organizasyonunun çatısı altında bir araya gelir ve tanışırlar. İleriki zamanlarda internet aracılığı ile süpervizörleriyle iletişime geçerler. Yani eğitimin bir kısmı online, bir kısmı yüz yüze yapılır. Böylelikle grubunun birlikteliği sağlanır.

Online süpervizyon eğitimi. Uzak yerlerde görev yapan psikoterapist, psikolog ve psikolojik danışmanlar için faydalı olabilir online süpervizyon eğitimi.

Diğer bir online psikoterapi eğitimi de, sertifikalı psikoterapist olan uzmanların, online psikoterapi hizmetlerine başlamadan önce, bu konuda aldıkları eğitimdir. Bu eğitim yüz yüze olabildiği gibi internet üzerinden de yapılabilir.


Psikoterapi mesleğini yakından tanıyabilmeniz için bir terapi seansın transkripsiyonunu hazırladım. Carl Rogers‘in meşhur Gloria ile olan bir terapi seansının tamamını okuyabilirsiniz. Carl Rogers ile Gloria: Seans transkripsiyonu ve çevirisi

Psikoterapi mesleğine aşina olmanız için psikoterapi vaka örneklerini de okuyabilirsiniz.Vaka incelemeleri

Psikoterapi eğitimi, öz farkındalık eğitimi ve süpervizyon eğitimi ile alakalı aklınıza takılanları burada paylaşabilirsiniz.

About adminsinn

Bunları da İnceleyebilirsiniz

Terapi hikayeleri: Minik Lina evde korku içinde

Bu terapi hikayesi ile evdeki çatışmalardan dolayı korku içinde yaşayan çocuklara yardımcı olmayı ve yetişkinlere …