Psikoterapi araştırmaları: Konuları, yöntemleri

Psikoterapi araştırmaları neden gereklidir?

Psikoterapinin etkinliğinin kanıtlamak

  • Psikoterapi araştırmaları psikoterapinin etkinliğini kanıtlayarak toplumu faydaları konusunda bilinçlendirirler.
  • Psikoterapi araştırma sonuçlarının sayesinde toplumda ve ruh sağlığı uzmanları arasında psikoterapiye olan inanç artmıştır.
  • Birçok Avrupa ülkesinde sağlık sigortaları etkinliği kanıtlanmış bir tedavi edici metot olarak psikoterapiyi karşılamaya başladılar.
  • Özellikle yeni uygulanmaya başlanmış terapi yöntemleri kabul görebilmek için etkinliklerini gösteren araştırmalara ihtiyaç duyarlar.

Klinik uzmanlarını bilgilendirmek

Birçok uzman psikoterapi araştırmalarını okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olurlar. Psikoterapi araştırmaları klinisyenlerin danışanlarıyla olan çalışmalarına ışık tutar.

20 yıl önce Morrow-Bradley ve Elliott (1986) Amerika Psikoloji Derneğinin Psikoterapi Bölümü mensupları arasında, psikoterapi araştırmalarının kullanımını üzerine bir araştırmada bulundu. 384 katılımcı psikoterapist ortalama ayda beş araştırma okuduklarını ve bu okumaların kendilerine klinik çalışmalarında yardımcı olduğunu belirttiler.

Psikoterapi araştırmalarının konuları nelerdir?

Psikoterapinin etkinliğini ölçen araştırmalar

Bu araştırmalar politik açıdan önemlidir. Psikoterapi uygulanmalarının çok katkı sağlamasalar da etkinliğini kanıtlama görevi görürler. Bu tarz çalışmalar farklı sorulara cevap verir. Bunlar:

  1. Hastaların ne kadarında iyileşme yaşandı?
  2. Hangi ölçüde iyileşme görüldü?
  3. Psikoterapi ile elde edilen değişim ne kadar süre etkili oluyor?

Psikoterapi süreci araştırmaları

Psikoterapi sürecinde yapılan müdahalelerin psikoterapinin etkinliği üzerindeki olan etkilerini inceler.

Psikoterapi bağlamı ile ilgili çalışmalar

Psikoterapi süreci ve sonuçları dışında, psikoterapi ile ilgili diğer konuları inceler. Örneğin;

Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları

Karşılaştırmalı araştırmalar farklı sonuçların çıkmasına sebep olan nedenleri araştırır. Böylelikle çeşitlilikler araştırılarak teorilerin genişlemesi amaçlanır. Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları ile vakalar hakkında daha derin bilgilere ulaşılabilir.

Aslında her araştırma karşılaştırmalıdır denilebilir. Bu yüzden karşılaştırma araştırmalarının gerçekten bir alan oluşturup oluşturmadığı şüphelidir. Bu karşılaştırma açık ya da örtülü yapılabilir.

Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları konuları 

İlaç ve psikoterapinin kıyaslanması

Psikoterapi uygulanan danışanlarla, biyolojik temellere dayalı müdahalelerin uygulandığı danışanlar birbiriyle kıyaslanılır.

Farklı terapi yöntemlerinin kıyaslanması

Zamanla farklı psikoterapi yaklaşımlarının boy göstermesiyle, değişik psikoterapi metotlarının etkinlikleri kıyaslanmıştır. Bu konuda en çok ilgiyi psikodinamik yaklaşımla, bilişsel davranışçı yaklaşımlar arasında yapılan mukayeseler almıştır.

Psikoterapinin farklı kültürlerde yapılan uygulamalarının kıyaslanması

Zamanla ruh sağlığı hizmetlerinde kültürel farklılıkların önemi kavranmaya başlanmıştır. Bu bilinç psikoterapi araştırmalarına da yansımıştır. Psikoterapi uygulamalarını değişik kültür, sosyal sınıf, din unsurlarında uygularken karşılaşılan güçlükler odak noktası olmuştur.

Farklı ırklara mensup bireylerde psikoterapinin etkinliği. Psikoterapi araştırmalarının yoğunluklu olarak yapıldığı ABD’de kısa sürede psikoterapinin siyahiler, Latin kökenli vatandaşlar ve Asyalı göçmenler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Farklı sosyal sınıflarda psikoterapi uygulamaları

Psikoterapi alanında (özellikle psikodinamik yaklaşımların temelinde) üst sosyal sınıflarla yapılan uygulamalardan elde edilen içgörüler etkili olmuştur. Bu nedenle yoğun bir biçimde psikoterapinin bir ihtiyaçtan öte lüks olduğu iddia edilerek eleştirilmiştir. Psikoterapi araştırmalarının bir kısmı farklı sosyal sınıflardan kişiler arasında kıyaslama yapmıştır.

Doğu toplumlarında psikoterapi uygulamaları

En çok merak edilen sorulardan biri de batı dünyasında doğan psikoterapinin doğu kültürlerine uygulanıp uygulanamayacağı konusudur.

Bu araştırmalar henüz psikoterapi araştırmalarının gelişmediği doğu toplumlarında yeterince gerçekleştirilemese de giderek sayıları artmaktadır. Bunun yanı sıra batı toplumlarında yaşayan göçmen, mülteci ve doğu kökenli vatandaşlarla yapılan araştırmalar da bu konuda fikir sahibi olmamızı sağlar.

Küreselleşen psikoterapi

Psikoterapinin küreselleşmesi ve farklı coğrafi bölgelere yaygınlaşması ile psikoterapi araştırmaları bu alana yönelmiştir. Psikoterapinin gelişimi farklı ülkeler, bölgeler ve kurumlarda birbiriyle karşılaştırılmıştır.

Psikoterapinin bir toplumda gelişmesi için gerekli faktörler, karşılaşılan zorluklar ve uygulamada görülen adaptasyonlar bu araştırmalarda önem kazanmıştır. Karşılaştırma yapılırken ne kadar çok ülke arasında kıyas yapılırsa mukayese o derece soyut olabilir.

Küreselleşme hakkındaki araştırmalar genellikle aile terapisi alanında yapılmıştır.

Psikoterapi araştırmaları – Önemli kuruluşlar

Psikoterapi Araştırmaları Toplumu (SPR) her yıl düzenlediği konferansla psikoterapi araştırmaları alanındaki son yapılan çalışmaları sunar.

About adminsinn

Bunları da İnceleyebilirsiniz

Terapi hikayeleri: Minik Lina evde korku içinde

Bu terapi hikayesi ile evdeki çatışmalardan dolayı korku içinde yaşayan çocuklara yardımcı olmayı ve yetişkinlere …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir