Karakter güçleri kartlarını indirebilmek için tıklayın;

Karakter güçleri kartları

Yetişkinlerde bu kartlar dışında kendiniz de gerçek fotoğraflardan karakter güçlerine uygun olanları seçerek kullanabilirsiniz.

Küçük çocuklarda bu kartların yerine hayvan resimleri de kullanabilirsiniz. Örneğin; cesareti sembolize eden bir aslan resmi gibi.

Kartların ya da fotoğrafların arkasına ne anlama geldiğini açıklayan kısa bir tanım da koyabilirsiniz.

Karakter güçleri nelerdir?

Karakter güçleri Martin Seligman‘ın ve Chris Peterson’ın pozitif psikoloji alanında yapmış oldukları çalışmalara dayanıyor. Yaptıkları çalışmalarla 6 erdem ve bu erdemlerin altında 24 karakter gücü belirlemişlerdir. Karakter güçleri patolojiye değil pozitif özelliklere vurgu yapıyor.

Online yapabileceğiniz test ile de belirleyebilirsiniz kendi karakter güçlerinizi: VIA Survey

(Türkçeye bazı terimlerin farklı şekillerde çevrildiğini görebilirsiniz.)

Altı erdem

 1. Bilgelik
 2. Cesaret
 3. İnsaniyet
 4. Adalet
 5. Ölçülülük
 6. Aşkınlık

24 Karakter gücü

Altı erdemin altında da 24 karakter gücü bulunmaktadır. Bunlar;

 • yaratıcılık
 • merak
 • öğrenme sevgisi
 • açık fikirlilik
 • cesur olma
 • sebatkarlık
 • dürüstlük
 • yaşam coşkusu
 • sosyal zeka
 • sevgi
 • iyilikseverlik
 • liderlik
 • vatandaşlık
 • hakkaniyet
 • affedicilik
 • alçakgönüllülük
 • öz-denetim
 • ihtiyatlılık
 • estetik
 • mükemmelliğin takdiri
 • şükran duyma
 • umut
 • mizah
 • maneviyata sahip olmak

Danışanlarınıza sorabileceğiniz sorular

İyi olduğunuz konular nelerdir?
Başkalarından duyduğunuz iltifatlar nelerdir?
Dış görünüşünüz hakkında sevdiğiniz noktalar nelerdir?
Üstesinden geldiğiniz zorluklar neler?
Başkalarına yardımcı olduğunuz hususlar nelerdir?
Sizi özel kılan şeyler nelerdir?
En fazla değer verdiğiniz şeyler nelerdir?
Başkalarını mutlu kıldığınız zamanlar nelerdir?

Karakter güçleri kartlarıyla yapabileceğiniz 10 etkinlik

1. Farklı yaşam alanlarını kıyaslama

Danışanınızdan farklı yaşam alanlarını düşünmesini isteyebilirsiniz. Örneğin; iş, okul, ev, toplum…

Karakter güçleri kartları arasından (ya da listeden) farklı yaşam alanlarına uygun olanları sıralayabilir.

Yöneltebileceğiniz sorular

 • Farklı karakter güçleri kendisini nasıl gösteriyor?
 • Ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz bu karakter gücünü?
 • Bu karakter gücünden nasıl daha etkin bir şekilde faydalanabilirsiniz?
 • Bu karakter gücü ile başkalarına nasıl yardımcı olabilirsiniz?
 • Aralarında her hangi birini fazlaca kullanma riskini alıyor musun?

Farklı yaşam alanlarında karakter güçlerini gözden geçirdikten sonra;

 • Ortak noktalar nelerdir? Farklı yaşam alanlarında sabit kalan karakter güçleriniz nelerdir?
 • Değişik yaşam alanlarında farklı olan karakter güçleriniz nelerdir?
 • Hayatınızın bir alanında kullandığınız bir karakter özelliğini başka bir alana taşımanız mümkün olabilir mi?

2. 360° Karakter güçleri

Bu aktiviteyi ev ödevi olarak verebilirsiniz.

Geri bildirim alabileceğiniz insanların listesini çıkarın. Aile bireyleri, arkadaşlar, iş yerindekiler… Aralarından geri bildirim almak istediğiniz beş altı kişiyi seçin. Bu kişilere karakter güçleri kartlarınızı (ya da listeyi) vererek size en çok uyan aralarından 5-8 tane seçmelerini isteyin.

Yöneltebileceğiniz sorular

 • Hangi karakter özelliklerini seçtiler? Bunlar sizin kendiniz için seçtiğiniz özellikler mi?
 • Farkılılıklar nerede? Nereden kaynaklanıyor bu farklılıklar dersiniz?
 • Kendiniz de olup da hafife aldığınız karakter güçleriniz var mı?
 • Başkalarının sizde ..X.. özelliklerinizi vurgulaması sizde neyi uyandırıyor?
 • Karakter güçlerinden hangisine daha fazla değer veriyorsunuz?
 • Belirli bir durumda, konumda, ya da ilişkide hangi karakter gücünden faydalanıyorsunuz?
 • Başkaları tarafından daha fazla fark edilmesini istediğiniz bir karakter gücünüz var mı?

3. Tahmin et kim?

Gruptaki herkesin ismi birer kağıt parçasına yazılıp katlanarak bir kaba alınır. İçinden bir kişiyi seçen grup üyesi bu kişiyi tarif eden karakter güçlerini sıralar. Grup üyeleri bu kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.

Bu etkinlik için grup iki kişilik küçük gruplara da ayrılabilir.

Egzersiz boyunca pozitife odaklanmalarına özen göstermenizde yarar var. Yani hangi karakter güçlerine sahip olduklarına, sahip olmadıklarına değil.

Belirli bir karakter gücüne sahip değil denilmesindense henüz gelişmemiş olan, henüz diğerleri kadar başat olmayan… tabirleri kullanılabilir.

4. Grubun güçlü özellikleri

Takımı ya da grubu bir araya getirdikten sonra kartları masanın üstüne yığabilirsiniz. Grup kendisini en iyi ifade ettiğini düşündüğü karekter gücünü seçer.

Yöneltebileceğiniz sorular

 • Neden bu karakter gücünün grubu en iyi şekilde temsil ettiğini düşünüyorsunuz?
 • Bu karakter gücünün kendisini gösterdiği durumlara örnek verir misiniz?
 • Grup olarak bu şekilde çalışmak nasıl bir his?
 • Hangi faktörler bu karakter gücünün ortaya çıkmasına izin veriyor?
 • Bunun sonuçları neler oluyor.

Farklı grup üyelerine bu soruları teker teker yöneltebilirsiniz. Grubun lideri konumunda olan kişiyi sona bırakarak diğerlerini etkilemesini önleyebilirsiniz. Herkes görüşlerini dile getirdikten sonra hikayelerindeki ortak noktalara ve bazen de farklılıklara göz atabilirsiniz.

 • Grup güçlü özelliklerini nasıl daha sıklıkla kullanabilir?
 • Grup güçlü özellilerini grup dışındaki bireylere nasıl yansıtabilir?
 • Alınması gereken mesajlar nelerdir bu egzersizden?
 • Hangi adımlar, kimler tarafından, ne zaman atılmalı?

5. FotoTerapi

Danışanınızın karakter güçlerini bulmakta güçlük çekeceğini düşünüyorsanız, fotoğraflardan yardım alabilirsiniz. Danışanınızdan fotoğraflar getirmesinizi isteyebilirsiniz seansa. Bu hayatının güçlük yaşadığı alanları olabilir. Örneğin; evliliği, okul hayatı…

Karakter güçlerini gösteren kartları verdikten sonra karakter güçleri ile fotoğrafları eşleştirmesini isteyebilirsiniz. Hedefiniz yaklaşık 5-8 karakter gücü olabilir.

 • Hangi karakter güçleri hangi fotoğraflarla eşleşiyor?
 • Yaşadığınız bu durumlarda (fotoğrafta betimlenen) belirli karakter güçlerini nasıl gösterdiniz?
 • Bu karakter günücü kullanmanızın nasıl bir etkisi oldu?
 • Bu durumu gören diğer insanlar başka hangi karakter güçlerini tespit edebilirdi?
 • Karakter güçleriniz arasında en çok hangisini kullandınız?
 • Bir dahaki sefere hangi karakter gücünüzü daha sık kullanmak istersiniz? Bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz?

İlginizi çekebilir: Psikoterapi sürecinde fotoğrafların 10 farklı kullanımı

6. Geleceğin resmi

Büyük bir grubu iki kişilik gruplara ayırabilirsiniz. Ya da bireysel olarak çalışabilirisiniz.

Danışanınızdan kendisini on yıl gelecekte hayal etmesini isteyebilirsiniz. Birkaç dakika zaman verebilirsiniz kendisini on yıl sonrasında hissedebilmesi için. Hayatının farklı alanlarını gözden geçirebilir. Çocukları on yıl içerisinde nasıl olabilir? İş yaşamında nasıl olabilir?

Karakter güçleri kartlarını danışanınıza uzatarak aralarından üç tane gelecekte sahip olmak istediklerini seçmesini isteyebilirsiniz.

Yöneltebileceğiniz sorular

 • Bu karakter güçlerini nasıl kullanıyor olacaksınız?
 • Bu karakter güçlerini sizin için önemli kılan faktörler nelerdir?
 • Başkalarının sizde görmesini isteyeceğiniz özellikler nelerdir?
 • Karakter güçlerinin hangilerini şimdiden etrafınızdaki insanlar sizde gözlemliyorlardır?
 • Bu karakter güçlerini oluşturabilmenizde size neler yardımcı olabilir?

7. Grup üyelerinin karakter güçleri

Grubun tüm üyelerinden kendi siluetlerini çizmelerini isteyin. Kabaca kendi resimlerini yaptıktan sonra bu kağıtları duvara asın. Daha sonra ellerinde karakter güçleri bulunduran grup üyelerinden asılı resimlerin üzerindeki kişiye ait olduğunu düşündükleri karakter güçlerini yapıştırmalarını isteyin.

Bu egzersiz için karakter güçleri kartlarına sahip olmanız gerekmiyor. Post-it’leri alarak üzerine o kişiye ait olduğunu düşündükleri karakter gücünü de yazabilirler.

Yöneltebileceğiniz sorular

 • Grup üyelerinin en sıklıkla sahip olduğu karakter gücü hangisi?
 • Grup üyelerinin birbirlerine bakış açısıyla üyelerin kendilerine olan bakış açısı arasında ne gibi farklar var? Kendileri için hangilerini seçerlerdi?
 • Grup içerisinde ne kadar çeşitlilik var? Bu çeşitliliği grup nasıl yapıcı bir şekilde kullanabilir?

8. Karakter gücü hikayeleri

Grup üyelerine karakter güçleri kartlarını verin. Kartlar arasında kendilerine belirli bir hikayeyi hatırlatanlar var mı? Zaman verin. İki kişilik gruplar halinde birbirlerine bu hikayeleri anlatabilirler.

Dinleyen grup üyesi diğerinin bu hikayesinde karakter gücüne vurgu yapabilir. Dinleyen grup üyesi hikayesini anlatan üyenin kullandığı karakter güçlerini tespit edebilir?

9. Planlama

Danışanınızdan ileride önüne çıkabilecek bir zorluğu / ya da hali hazırda sahip oldukları bir zorluğu düşünmesini isteyin. Örneğin; bir sınav, görüşme… Bu durumda kullanabileceğiniz karakter güçlerini 5-8 tane belirlemesini isteyin.

Yöneltebileceğiniz sorular

 • Bu karakter güçleri nasıl yardımcı olacak bu durumda?
 • Bu belirli karakter gücünü belirli bir durumda nasıl kullanabilirsiniz?
 • Ne zaman bu karakter gücü gerekli olacak?
 • Bu karakter gücünü kullandığınızı çevrenizdeki insanlar nasıl anlayacaklar?

Bu terapi etkinliği bireysel terapide olduğu gibi grup terapisi sürecinde de kullanılabilir.

10. Karakter güçlerini anlamak

Tüm karakter güçlerini bir masanın üstüne yayın. Grup üyelerinden istedikleri şekilde birini seçmelerini isteyin. Seçtikleri karakter gücü üzerine konuşmalarını isteyin.

Dikkatinizi çekebilir: Psikoterapi sürecinde kolaj çalışması etkinlikleri

Terapi etkinlikleri

Ayrıca diğer şu etkinkinleri de (.pdf) olarak indirebilir ve çıktı alabilirsiniz. İlkokul seviyesini düşünerek hazırladığım bu aktivitelerin bir kısmı okul öncesi döneme ya da daha ileri yaşlardaki gençlere uygulanabilir.

Karakter güçleri odanıza asabilirsiniz.

Pozitif geri bildirim verme.

Kendimle ilgili beğendiğim 5 özelliğim

Karakter güçlerim ve erdemlerim

Neden şükran duyuyorum

Yüreğimin götürdüğü yer

Cesaret öyküm

Mutluluğun formülü

Mutluluk kaynaklarım

Mutluluk anım

Değerler eğitimi: Değerlerim neler?

2 YORUMLAR

 1. Merhaba Tuba Hanım. Öncelikle siteniz harika ve çok çok faydalı. Ben Rehber öğretmen – Psikolojik Danışman olarak Kayseri de görev yapmaktayım. Konu ile ilgili ( karakter güçleri) önereceğiniz kitap tavsiyeniz varsa yararlanmak isterim. Diğer konularla da ilgili tavsiyeleriniz benim için önemli.

  • Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification kitabı karakter güçleri ve erdemleri geliştirenlere ait. Klasik kitap bu konuda. İnternette de aradığınızda güzel kaynaklar çıkıyor. Online testler de mevcut. — Türkçe neler var çok vakıf değilim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın.
Lütfen buraya adınızı yazın.