Otizm nedir? Otizm hakkında merak ettiğiniz sorular ve cevapları

1) Otizm nedir? – Otizm ne demek

Otizm nörogelişimsel hastalıklar arasında en sık görülenidir.

Otizm spektrum bozukluğu ve otizm kompleks beyin gelişimi hastalıklarıdır. Sosyal ilişkilerde, sözlü ve sözsüz iletişimde ve tekrarlayan davranışlarda kendini gösterir.

 

Otizm milyonlarca hikayeyi anlatmaya çalışan bir kelimedir. – Stuart Duncan

Otizm hayat boyu süren, gelişimsel bir hastalıktır. Bireyin başkalarıyla ve çevresindeki dünya ile iletişim kurma şeklini etkiler.

Asperger sendromu otizmin bir alt türüdür.

2) Otizm nedir – Otizm görülme sıklığı nedir?

Günümüzdeki otizmin görülme sıklığı 88 çocukta 1 çocuk olarak tahmin edilmektedir.

Erkek çocuklarında görülme oranı kız çocuklara göre 2 ile 5 kat daha fazla olarak gerçekleşir. Amerika’da yaşayan 68 çocuktan birinde otizm görülür. -42 erkek çocuğunda birinde, 189 kız çocuktan birinde.-

Otizm sadece çocukları etkilemez. Otizmli çocuklar otizmli yetişkinler olurlar.

Otizm görülme sıklığı artıyor.

Son kırk yılda otizm vakalarında on katı bir artış görüldü. Bu artışın devam etmesi bekleniyor.

Otizm vakalarının artmasında şu sebepler etkili olmaktadır;

 • Otizm hastalığının tanımı değişti.
 • Artık daha çok çocuğa tanı ve tedavi imkanları ulaşıyor.
 • Toplumda otizm bilinci arttı. Eğitimciler, aileler, doktorlar artık daha erken çocuklardaki davranışları tespit ederek teşhis koyuyorlar. Daha çok birey uzmanlara başvurarak teşhis alıyor.
 • Yaşam değişikliklerinin de (radyasyon, yapay beslenme…) etkili olduğu düşünülmektedir.
Otizm bir seçenek değildir. Kabullenmek bir seçenektir.

3) Otizmin nedenleri nelerdir?

Kısa bir süre önce otizmin nedenleri nelerdir diye sorulmuş olsa bu sorunun cevabı “hiçbir fikrimiz yok” olurdu. Şu anki araştırmaların sonucu otizmin nedenlerinin çeşitli olduğunu gösteriyor. Yani otizmin spesifik bir nedeni bulunamamıştır. Muhtemel otizmin nedenleri şunlardır;

Otizm genetik mi?

Otizmin nedenleri olduğu düşünülen genler şunlardır; serotonin reseptörü, GABA reseptörü ve SSSni kontrol eden HOX genleri.

İkiz ve aile çalışmaları genetik faktörlerin varlığını göstermiştir. Tek yumurta ikizlerde görülme sıklığı, çift yumurta ikizlere kıyasla daha yüksektir. İkizlerde görülme riski normal kardeşlere göre daha yüksektir. Bu genetik yatkınlığa işaret etmektedir.

Tek yumurta ikizlerden birinde otizm varsa, diğer tek yumurta ikizinde görülme ihtimali %77’dir. Bu rakamın yüksek olması genetiğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama yüzde yüz olmadığını düşünürsek, genetiğin otizmin tamamını açıklamadığını da gösteriyor.

Çift yumurta ikizlerden birinde otizm varsa, diğer çift yumurta ikizinde görülme ihtimali %31’dir.

Normal kardeşlerden birinde otizm varsa, diğer kardeşte görülme ihtimali %20’dir.

Otizmin gelişmesinde etkili olan çevresel nedenler

 • Anne ve babanın yaşının ileri olması. Annenin 35 yaş üstü, babanın 40 yaş üstü olması
 • Annenin doğum sırasında geçirdiği hastalıklar
 • Doğum sırasında oksijen alınamaması gibi komplikasyonlar

Otizmin nedeni çocuk aşısı olabilir mi?

Otizmin nedenleri arasında yer almaz aşı vurulmak. Maalesef halk arasında aşıların otizmin nedenlerinden biri olduğu konusunda yaygın bir inanış hakim. Defalarca bilimsel olarak incelendi ve etkilediğine dair bulgular görülmedi.

Otizmin nedenlerinden biri kötü ebeveynlik midir? 

Yapılan bilimsel çalışmalarda ailenin çocuğa karşı anormal ebeveynlikte bulunmasının otizme sebep olduğuna dair bulguya rastlanmamıştır. Anne ve babaların bunun bilincinde olması ve kendilerini suçlamamaları gerekir.

4) Otizm engellenebilir mi?

Kadınlar otizmi olan çocuk doğurma risklerini hamilelik öncesinde ve süresince alacakları folik asit ile azaltabilirler.

5) Otizm belirtileri nelerdir?

İlk belirtileri bir yaşında kendini göstermeye başlasa da vakaların çoğu üç yaşlarında fark edilir. Otizm derecesi özellikle yüksek olmayan bireylerin anlaşılması güçtür. Otizmli çocuklar ses, koku gibi duyulara karşı aşırı hassas olabilirler.

Otizm belirtileri – Tekrarlayan davranış ve rutinler

 • Otizmli çocuklar aynı yemeği yemek, aynı kıyafetleri giymek ve aynı tekrarlayan oyunları oynamak isterler.
 • Otizmli çocuklar her şeyin alıştıkları şekilde kalmasını isterler. En ufak bir değişikliğe şiddetle karşı çıkarlar.
 • Tanıdık eşyalara bağlılık gösterirler.
 • Ritüelleri vardır, stereotipik tekrarlayan el hareketleri ya da kendini iki yana sallama gibi bazı davranışlarda bulunurlar.

Otizm belirtileri – Oldukça dar ilgi alanı

Sanat, teknoloji, müzik vb. alanlarda çok dar bir ilgi alanına yoğunlaşırlar. Bu ilgi alanı diğerleri tarafından tuhaf görülebilir.

Otizm belirtileri – İletişim güçlükleri

 • Otizmli çocuklar duygusal olarak değişkendirler. Aniden ve nedensizce kızabilir ya da korkabilirler.
 • Sesler, dokunma, testler ve kokular konusunda oldukça hassastırlar.
 • Diğer çocuklara karşı ilgisizdirler.
 • Aileleri ve yabancılara karşı yakınlıklarında pek bir fark gözlemlenmez.
 • Otizmli çocuklar göz göze gelmekten kaçınırlar.
 • Yalnız kalmayı seçebilirler.
 • Arkadaşlıklar kurmakta zorlanırlar.
 • Başkalarını teselli edemezler.
 • Başkaları tarafından tuhaf bireyler olarak görülebilirler.

 Otizm belirtileri – Duyu hassasiyeti

 • Otizmli çocuklar ses, koku ve görsel yoğunluk konularında hassas olabilir.
 • Otizmli çocuklar aşırı aktif olabilirler, odaklanamama sorunu yaşayabilirler. Uyku bozuklukları ve altına kaçırma sorunları olabilir.
 • Ergenlik çağında otizmli çocukların %20 sinde epilepsi krizleri görülür.
 • Yaş büyüdükçe bazı çocukların bu problemlerinde bir azalma görülebilir. Bazı çocuklar da ise bu davranışlar yetişkinlikte de devam eder.
 • Kimi hastalıkların belirtileri otizmli çocuklar da görülen bulgularla karıştırılabilirler. Bunlar sağırlık, spesifik konuşma bozuklukları, öğrenme bozuklukları ve bazı gelişim bozukluklarıdır. Bu nedenle teşhis için bir uzmana başvurmak gerekmektedir.

6) Otizmli çocuklar neleri yapamaz?

Otizmli çocuklarda işaret dili gelişmemiştir, nesneleri işaret etme, kafalarıyla onay verme ya da taklit etme yetenekleri yoktur. Bir yaşına gelmiş bir çocuğun istediği oyuncakları işaret edememesi önemli bir belirtidir. Çocuk işaret etmeyle bir başkasının onu anlayacağını hayal edemez. İstediğini sadece o eşyaya dokunarak ya da ebeveyninin elini onu almak için bir alet gibi kullanarak gösterir.

Otizmli bebek belirtileri arasında en önemli olanı bebeğin yakınlık kurmadaki eksikliğidir. Bebek sevildiğinde gülümseme veya sarılma ile karşılık vermez.

Otizmli çocuklar karşılarındakinin ne düşündüğünü anlayıp ona göre onların davranışlarını önceden tahmin edebilme yetilerine sahip değillerdir.

Günlük aktivitelere katılmak onlara çok bunaltıcı gelebilir. Ben neden farklıyım sorusunu sorarlar kendilerine.

Otizmli çocukları olan aileler başkaları tarafından yanlış anlaşıldıklarını söylerler. Diğer insanlar çocukların şımarık olduğunu düşünebilir.

Çocuğun yapabildikleri üzerinde yapamadıklarından daha çok durulmalı. – Temple Grandin

7) Otizmli çocukların konuşma gelişimlerinde oluşan aksaklıklar nelerdir?

Geç gelişme, gelişmeme

Otizmli çocuklarda konuşma normal olarak gelişmeye başladıktan sonra bozulabilir ya da geç gelişebilir. Bazılarında ise konuşma hiç gelişmeyebilir.

Diğer insanların yüz ifadelerindeki ve ses tonlarındaki farklılıkları fark edemezler. Kinaye, şaka ya da mecaz anlamları anlamakta güçlük çekerler.

Dili farklı kullanım

Otizmli çocuklar karşılıklı konuşmada zorlanırlar. Ardı ardına birçok sorular sorabilirler. Dili farklı şekillerde kullanırlar. Örneğin; duyduklarını tekrar etme, kendinden başkası olarak bahsetme, yeni kelimeler icat etme…

Otizmli aileler acıma değil, güzel bir uyku isterler.

8) Asperger sendromu

Asperger sendromu olan çocuklarda otizmli çocuklar gibi sosyal davranış anormallikleri gösterirler. Fakat konuşma ve algı otizmli çocuklardan daha az etkilenmiştir.

Ergenlik ve sonrası yetişkinlik dönemlerinde ki davranışları sebebiyle toplumda alışılmışın dışında bulunurlar. Sosyal izolasyon ve sakarlık görülür.

9) Otizm geçer mi? – Otizmin tedavisi var mı?

Otizmin tedavisi bulunmaz, fakat otizmli bireylere yardım edilebilir. Multidisipliner bir tedavi uygulanır.

Tedavi üç önemli cephede devam etmelidir:

Otizm tedavisi – İlaç tedavisi

 • Otizmli çocuklarda görülen ritüelistik kendine zarar verici ve agresif davranışlarda kullanılır. Konsantrasyon, hiperaktivite, kaygı, depresyon gibi bulguların azaltılmasında etkili olabilir.
 • Gerektiği durumlarda doktorlar antipsikotik ya da stimulant ilaçları tedaviye dahil edebilir.

Otizm tedavisi – Özel eğitim

 • Otistik çocuklar için olan özel okullarda ders süreleri daha kısa olur. Öğretmen sayıları fazla, öğrenci sayıları ise azdır.
 • Konuşma ve dil terapisi
 • Fiziksel tedavi
 • Mesleki tedavi

Otizm tedavisi – Aileye yardım ve destek

 • Davranış tedavisinde, psikolog aile ve çocuk ile görüşüp problemlerini tespit ederler. Aileyi bilgilendir ve eğitirler.
 • Aile hekimleri, çocuk doktorları, psikologlar hastalığın doğasını her detayıyla otizmli çocukların ailelerine açıklamalıdır.
 • Diğer otizmli çocukların aileleri ile görüşebilecekleri kendi kendine yardım gruplarına katılmak, ortak sorunları tartışmak, birçok aileye motivasyon kaynağı olmuştur. Bunun dışında oyun grupları oluşturulabilir.
 • Otizmli çocukların oldukça dar bir ilgi alanları olur. Mutlu olmak için bu alanda meşgul olmaları oldukça önemli. Hoşlandıkları şeyleri işe ve toplum yararına döndürmeye çalışılmalıdır.

Otizm tedavisi – Haraket Terapisi

Çocuğun günlük yaşamında faydası olabilecek olan beceriler öğretilir.

Özgüven. Yaptıkları haraketlerden sonra başardıkları hissettirilir. Öz güvenleri artırılarak hayata hazırlanırlar. Var oldukları hissettirilir.

Örnek. Tek ayak üzerinde durmak ya da sıçramak çalışılır. Böylelikle çocuk giyinirken destek alabilir.

Örnek. Masa tenisi oynanır. El göz koordinasyonu, dikkat göz takibi kontak kurma yetisi geliştirilir.

İlginizi çekebilir: Otizmli çocuklarla LegoTerapi

10) Otizmli çocukların beslenmesi nasıl olmalı?

Otistik çocukların bir çoğunda (hepsinde değil !!!) gluten, soya ve kazeine karşı alerji olduğu bulunmuştur. Kazein sütte bulunan bir proteindir. Otizmli çocuğu olan ailelerin bir kısmı bu diyetle çocuklarında ki otizm belirtilerinin azaldığını iddia etmektedir

Glütensiz, kazeinsiz ve soyasız diyetin otizmli çocuklar üzerinde tedavi edici etkisine olan güven yapılan bilimsel çalışmalarlada güçlenmektedir.

Çocuğun alerjisinin olup olmadığını tespit etmek için yapılan testler var. Bu testleri yaptırmadan ve bir uzmana danışmadan asla çocuğunuzun beslenmesinden onun için önemli olan gıdaları atmayın.

11) Otizmli çocuklar konusunda çalışan dernekler

 • Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) ve ona üye bütün dernekler;
 • Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV)
 • Tohum Otizm Vakfı 

Bilgilendirme, karşılaşılan sorunlara yardımcı olma, sosyal destek konusunda hizmet veren derneklerdir.

12) Otizmli yetişkinler

Otizm genellikle ömür boyu devam eden bir durumdur. Hem çocuklar hem de yetişkinler müdehalelerden faydalanabilirler.

Çocukluk döneminde otizm gözden kaçmış olabilir. Bu birey yetişkinlik dönemine destek almadan gelmiş olabilir. Yetişkinlik döneminde de kendisinde gözlemlediği farklılıklara bir ad vermek isteyebilir.

Daha önce teşhis konulmamış otizmli bireylerle genellikle evlilik terapisi sürecinde karşılaşıyorum. Eşlerinin davranışlarına anlam veremeyen, ilgisizliklerinden yakınan kadınlar oluyorlar. Klinikteki uzmanlar ise eşlerinin davranışlarını farketmiş oluyor.

Kimi zaman da çocukları teşhis alan ebeveynler kendilerinde de olabileceğini düşünüyor.

Yetişkin bireylerde teşhis güç olabiliyor. Zira teşhis konusunda geliştirilen gereçler ve tedavilerin büyük bir kısmı çocukları hedef alıyor. Otizm konusunda sıklıkla çalışan uzmanlarda çocuklara odaklanma eğilimindeler.

Bu durumda daha çok gözlemlere odaklanılıyor. Yetişkinlerde teşhis konulurken çocukluk gelişim dönemi ile ilgili ayrıntılı sorular yöneltilebilir.

Teşhis sonrasında hastalardan şuna benzer geri bildirimler gelebiliyor.

Dünyayı her zaman biraz karışık buluyordum. İnsanların neden belirli bir şekilde davrandıkları ve neden bir türlü uyum sağlayamadığımı anlamıyordum. Okulda iyiydi notlarım. Fakat insanlarla ilişki kurmakta ve arkadaş sahibi olmakta güçlük çekiyordum.

Okulda iyiydim. Harika (ve aynı zamanda oldukça sabırlı) eşimle evlendim. Mezun olduktan sonra iyi ve hoşlandığım bir iş buldum. Ama yine de dışardan bir gözlemciymişim hissine kapılıyorum. Sanki bütün dünyanın bilip de bana söylemediği bir sır varmış gibi.

13) Otizm kitap kaynakları?

Otizm kitapları – Türkçe orijinal

Başar, B. (2014). Otizmle yaşamak: İlkim Ozan Yayınları.

Başar, B. (2015). Otizm benim dünyam: İlkim Ozan Yayınları.

Darıca, N., Gümüşçü-Tuş, Ş., & Abidoğlu, Ü.-P. (2005). Otizm ve otistik çocuklar: Özgür Yayınları.

Fazlıoğlu, Y. (2005). Otizm: Morpa Kültür Yayınları.

Grandin, T. (2015). Resimlerle düşünme – otizmin içerden anlatımı: Sistem Yayıncılık.

Kınacı, C., & Aydın, A. (2013). Otizme çözüm var! : Hayykitap.

Koşar, R. (2016). Yaşam bağları – otizm yelpazesini dış dünyaya açan kanallar – hayvanlar: Yeni İnsan Yayınevi.

Ülker, R. (2013). Otizm spektrumu hastalıkları ve göz: Anı Yayınları.

Otizm kitapları – Türkçeye çeviri

Mccarthy, J., & Kartzinel, J. (2012). A’dan Z’ye otizm rehberi (H. Ölçeroğlu, Çev.): Pegasus.

McClannahan, L. E., & Krantz, P. J. (2015a). Otizmli çocuklara konuşma becerilerinin öğretimi (B. Birkan, Çev.): Sistem Yayıncılık.

McClannahan, L. E., & Krantz, P. J. (2015b). Otizmli çocukların eğitiminde etkinlik çizelgelerinin kullanımı (B. Birkan, Çev.): Sistem Yayıncılık.

Persson, S. B. (2012). Otizm ve otistik zeka: Yuka Kids.

Quinn, C. (2016). 100 soruda otizm aileler ve uzmanlar için el kitabı (Ü. Şehbaz, Çev.): Anı Yayınları.

Whiffen, L. (2015). Elveda otizm (İ. Kerestecioğlu, Çev.): Epsilon Yayınları.

Wing, L. (2012). Otizm el rehberi (S. Kunt, Çev.): Sistem Yayıncılık.

Otizm nedir, otizm belirtileri – Kaynakça

Beers, M. H., & Berkow, R. (1999). The Merck manual of diagnosis and therapy (17 ed.): Merck and Co. Inc..

Gelder, M., Mayou, R., & Geddes, J. (2005). Psychiatry: An Oxford core text (3 ed.): Oxford Medical Publications.


Sitemize uzun zamandır Otizmli çocuklar ile ilgili sorular yöneltiyordunuz. Otizm nedir sorunuzu cevaplayabilmek için Macaristan’ da tıp uzmanlığını tamamlayan Dr. Hatice Karaçam’dan yardım istedik. Yazıya olan katkıları için teşekkür ederiz.

Otizm nedir, Otizm belirtileri nelerdir adlı bu yazıya eklemek istedikleriniz varsa lütfen paylaşın.

5 YORUMLAR

 1. Atypical diye bir dizi izliyorum şu anda. Bu konuya eğilmişler. Merak edip araştıdığımda başroldeki otizmli çocuğun yaptıklarını daha bir anlamlandırabiliyorum. Teşekkürler çok yararlı bilgilerdi. Hepimizin başına gelebilecek bir durum bu. Biz değilsek bile çocuklarımızın, torunlarımızın başına gelebilecek bir şey. Herkesin bu konuda bilinçli olması gerekir bu yüzden.

 2. Otizm li birey sayılarında kız ve erkek çocuklarda görülme oranlarında hatalı yazılmış. her 42 erkekten birinde ve her 189 kız dan birinde şeklinde olmalıydı. Saygılar.

 3. öncelikle merhaba.otistik bir bireyin ablası olarak söylüyorum yazınız gayet güzel ve açıklayıcı olmuş,teşekkür ederim. kardeşim yakın zamanda metabolizma doktoruna gitti ve glutenli besinler,süt,şekerli besinler,dondurulmuş gıdalar yasaklandı ve bolca et tükettiği bir diyeti var şimdi. diyete başlayalı neredeyse bir ay oldu şimdiden daha sakin,rehabilatasyon derslerinde daha uyumlu.gerçekten beslenme şekli büyük ölçüde önemli.metabolizma doktoruna sanırım randevu zor alınıyormuş ama bunun için facebook grubu vesaire de var. umarım bu yazdıklarımın birilerine katkısı olur,saygılar 🙂

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın.
Lütfen buraya adınızı yazın.